فایل PowerPoint (اسلاید ها) شاخصه هاي هويت ساز خانه هاي گذشته ،الگويي براي خانه هاي آينده (نمونه موردي:خانه هاي قديم شهرکرد)

تاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل PowerPoint (اسلاید ها) شاخصه هاي هويت ساز خانه هاي گذشته ،الگويي براي خانه هاي آينده (نمونه موردي:خانه هاي قديم شهرکرد)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) شاخصه هاي هويت ساز خانه هاي گذشته ،الگويي براي خانه هاي آينده (نمونه موردي:خانه هاي قديم شهرکرد) : سال انتشار : 1395تعداد صفحات :10چکیده مقاله: معماری وشیوه زندگی در خانه ایرانی همیشه متاثر از فرهنگ و محیط خ

فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه و معرفي هنر گليم نقش برجسته استان ايلام

ل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه و معرفي هنر گليم نقش برجسته استان ايلام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه و معرفي هنر گليم نقش برجسته استان ايلام : سال انتشار : 1395تعداد صفحات :20چکیده مقاله: صنایع دستی استان ایلام از جایگاه، سابقه طولانی و تنوع گسترده ای برخوردار است که اهمیت آن در حال حاضر به عنوان صنعتی درآمدزا و تاثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در سال های اخیر به جهت ویژگی های اجتماعی و فرهنگی، استعداد مناس

فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه کيفي تجارب زنان از هويت فرهنگي و آسيب هاي خانوادگي ناشي از جهاني شدن در اصفهان

اکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه کيفي تجارب زنان از هويت فرهنگي و آسيب هاي خانوادگي ناشي از جهاني شدن در اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه کيفي تجارب زنان از هويت فرهنگي و آسيب هاي خانوادگي ناشي از جهاني شدن در اصفهان : سال انتشار : 1395تعداد صفحات :24چکیده مقاله: هدف این پژوهش بررسی تجارب زنان از هویت فرهنگی و آسیب های خانوادگی ناشی از جهانی شدن بود که به صورت یک مطال