فایل PowerPoint (اسلاید ها) پاورپوینت مدیریت ریسک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) پاورپوینت مدیریت ریسک :

بخشی از محتوای فایل:

ضرورت های مدیریت ریسك

در تمامِی اقدامات سازمانی ، امكان تصمیم گیری متعدد است

شرایط تصمیم گیری در زمانها و مكانهای مختلف ، متفاوت است

عواقب تصمیم گیری در شرایط مختلف متفاوت است

وقایع آینده عمدتا غیر قابل پیش بینی و عدم قطعیت قاعده عام است

درجه پیچیدگی سازمانها و میزان تعامل آنها با محیط ، با میزان توجه به مدیریت ریسك ارتباط مستقیم دارد

همیشه می توان با اعمال مدیریت علمی و تحلیل ریسك احتمال ضرر و زیان به شركت را به حداقل رساند ¨

لینک کمکی