فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقاله کارگاه جوشکاري زير آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقاله کارگاه جوشکاري زير آب :

مقدمه

این امر که قوس (کان) برتی (الکتریکی) می تواند بکار گرفته شود بیش از 100 سالاست که شناخته شده (معلوم شده) است.

اولین جوشکاری زیر آب توسط نیروی دریایی انگلستان در تعمیرگاه کشتی برای تعمیر نشست کشتی ها که زیر لوله آب قرار داشت انجام شد.

جوش کاری زیر آب یک دستگاه و وسیله مهم برای کارهای ساختمانی زیر آب می‌باشد. در سال 1946، الکترودهای ضد آب مخصوصی در هلند توسط ون دیروانگینسن بوجود آمدند. در سالهای اخیر تعدادی از ساختمانهای دور از ساحل شامل لوازم حفاری نفتی. خطوط لوله و سکوها بطور قابل توجهی نصب شدند. تعدادی از این ساختمانها نتیجه شکست موفقیت این وسائل در طول بهره برداری معمولی یا در طول حوادث غیر مترقبه نظیر طوفان ها تصادفات بودند. هرگونه تعمیری نیازمند استفاده از جوشکاری زیر آب خواهد بود.

طبقه بندی

جوشکاری زیر آب می تواند بصورت زیر طبقه بندی شود:

1- جوشکاری مرطوب

2- جوشکاری خشک

در جوشکاری مرطوب جوشکاری در زیر آب انجام می شود عیناً در تماس با محل مرطوب، در جوشکاری خشک، یک اتاقک خشک در نزدیکی جایی که دید جوشکاری شود تعبیر می گردد و جوشکار کار خود را با قرار گرفتن در آن اتاقک انجام می دهد.

جوشکاری مرطوب:

جوشکاری مرطو نشان می دهد که جوشکاری زیر آب مستقیماً در تماس با محیط مرطوب انجام شده است. یک الکترود مخصوص مورد استفاده قرار گرفته و جوشکاری با دست درست مثل زمانی که در یک محیط باز و هوای آزاد انجام شده است. بالا بودن سطح آزادی در محل جوشکاری مرطوب را یک متد برجسته، سودمند و اقتصادی می سازد. مخزن سوخت جوشکاری در روی سطح دستگاه در تماس با diver و جوشکار توسط کابل شلنگ قرار گرفته است.

در جوشکاری مرطوب MMA (جوشکاری دستی قوس فلزی) استفاده می شود.

سوخت مصرف شونده: DC

دو قطبی بودن -Vepolality

وقتی DC همراه +Vepolality استفاده می شود، تحلیل الکتریکی رخ می دهد و باعث افساء سریع هر نوع از ترکیبات فلزی در قسمت نگه داری الکترود. برای جوشکاری مربوط AC مورد استفاده قرار نمی گیرد بخاطر اینست الکتریکی و مشکلات در نگهداری از قوس زیر آب منبع سوخت باید یک ماشین روان (سریع) با میزان 300 یا 400 آمپر شده موتور ژنراتور ماشینهای جوش بیشتر برای استفاده در جوشکاری زیر آب و محیط مرطوب بکار برده می شوند که دستگاه جوش باید در کشتی قرار داده شود. جریان جوش باید شامل یک نوع مثبت از سوئیچ باشد، معمولاً یک Knite Switch کمه بر روی سطح تعبیر شده قرار دارد و توسط جوشکار- diver دستور می گیرد.

کارد سویچ (Knite Switch) در جریان الکترود باید قادر به قطع کامل جریان جوش باشد و این کاری به دلایل امنیتی انجام می شود. و نیروی جوش باید به نگهدارنده الکترود متصل باشد فقط در طول جوشکاری.

جریان سنتیم با الکترود منفی (قطبیت مستقیم) استفاده می شود. نگهدارنده مخصوص الکترودهای جوشکاری با عایق اضافی در مقابل آب قرار می گیرد. از نگهدارنده الکترود ماشین جوش زیر آب به عنوان یک نوع سرپیچ برای گرفتن الکترود مورد استفاده قرار می گیرد. این در سایز الکترودها را تطبیق می شد.

انواع الکترودهایی که توسط این طبقه بندی AWSE6013 تائید شده اند استفاده می‌شوند. الکترودها باید ضد آب باشند. تمامی محلهای اتصال باید کاملاً عایق بندی شوند که آب نتواند محل اتصال با قسمتهای فلز که نشت دارند قرار شود.

اگر عایق نشت کرد، آب سیا دارد قسمت اتصال فلز می شود و آن قسمت هم نشت خواهد کرد و قابل دسترسی در arc نخواهد بود. به اضافه، در آنجا افساد سریع کابلهای مسی در نقطه نسبت صورت خواهد گرفت.

Hyperbasic welbuy (جوشکاری خشک)

جوشکاری در یک اتاقک که پوشیده شده (عایق بندی شده است) در اطراف ساختمانی که می خواهد جوشکاری شود انجام می شود. این اتاقک پر شده از گاز (معمولاً هلیمی که شامل 5/0 بار اکسیژن است) در فشار متداول داغ می باشد. آن جا مهمور می شود در خط لوله و پر می شود از یک گاز مخلوط هلیوم و اکسیژن قابل تنفس، یا کسی بالای محیط فشاری که جوشکاری صورت می گیرد. این متد اتصالات جوش با کیفیتی عالی را تولید می کند که مراحل جوشکاری arc با گاز تنگستن برای این مرحله بکار برده می شود. منطقه زیر طبقه آن محل (اتاقک) به سمت آب باز است. بدین معنی که جوشکاری در خشکی انجام می شود اما در فشار آب ساکن آب سیا که اتاقک را محصور کرده است.

لینک کمکی