فایل PowerPoint (اسلاید ها) گزارش موقعيت قانوني و اهداف WIMAX FORUM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) گزارش موقعيت قانوني و اهداف WIMAX FORUM :

 

WIMAX FORUM یک شرکت غیرانتفاعی صنعت مدار می باشدکه برای کمک به تسریع و اعتبار سنجی قابلیت عمل بینا بینیبینا بینی محصولات بی سیم نوار پهن نوار پهن منطبق با استانداردهای ETSI Hipe MAN و IEEE802-16، ایجاد شده است. هدف این شرکت این است که راه اندازهای جهانی راه حل های دستیابی بی سیم نوار پهن (BWA) قابل اجرا مبتنی بر استانداردها را تسریع  بخشد. و بازار را برای این راه حل ها، گسترش دهد. تاریخچه محاسباتی نشان داده است که ابتکار و نوآوری سیار یریع روی می دهد زمانی که یک ساختار صنعتی مبتنی بر استانداردها وجود داشته باشد با مشتریانی که از ذینفع های اولیه بشمار می آیند. کاهش ها را هزینه های تجهیزات و روشهای محکم و پایدار برای طراحی شبکه نیز تا حد زیادی این مدل تجاری رابرای خدمات رسان ها ارتقاء بخشیده اند.

تجهیزات گواهی شدهWIMAX FORUM  برای طیف وسیعی از سناریوهای به کار اندازی دسترسی بی سیم نوار پهن طراحی می شود و برای این راه حل‏ها قابل پیکره بندی می باشد.

این سناریوها عبارتند از احتمالات برای طیف طولانی تر (تا50k) در چگالی پایین، شرایط بیرونی خط دید(los) برای راه اندازی های غیر los طیف کوتاهتر در محیط های شهری پرجمعیت و شلوغ.

این دستگاهها می توانند ثابت باشند، قابل حمل یا بوبایل باشند یا ترکیبی از ایندو در این طیف از شرایط، ویژگی مشترک، قابلیت ارائه انتقال پذیری نوار پهن است به کاربران خانگی و تجاری. تقاضای قابل ملاحظه ای برای دسترسی نوار پهن بی سیم قابل انعطاف سریع راه انداز وجود دارد. به این دلیل،802-16 از ابتدا برای حمایت از سطوح خدمات چندگانه طراحی شد. مثلاً خدمات سطح E1 یا T1 ضمانت شده برای شرکتهای تجاری و خدمات بهترین سرعت DS برای مصرف کنندگان خانگی Quality of service" " نیز در این استاندارد طراحی شده است برای ارائه خدماتی که نیازمند زمان رکود کمی هستندمثل خدمات صدا و ویدئو.

با انعطاف پذیری که سیستم های دسترسی نوار پهن بی سیم ارائه می دهد، یک سرویس دهنده می تواند امتباز قابلیت هدایت و انتقال سرعت بالای «طبق تقاضا» را برای رویدادهایی چون نمایشگاه تجاری با صدها یا حتی هزاران کاربر هات اسپات 802-11 فراهم آورد- این هات اسپات های wifi از راه حل‏های 802-16  به عنوان back haul خودش به شبکه اصلی استفاده خواهد کرد. چنین قابلیت انتقال «طبق تقاضا»همچنین می تواند برای شرکتهایی نافع باشد که نیاز های انتقال پذیری نوار پهن دارند.

مهمترین نکته این است که تاثیر- این تکنولوژی – با فرض شرایط قانونی مطلوب در کشورهای در حال توسعه که خدمات رسان ها زیر ساخت سیم دار را به کار نینداخته اند یا جایی که سیم بندی کیفیت کافی برای حمایت از یک جمعیت با سواد در کامپیوتر روز افزون وجود ندارد، خیلی مهم خواهد بود. بخصوص برای نواحی با چگالی جمعیت پایین و راه اندازی های مربوطه، دسترسی نوار پهن بدون سیم ممکن است بسیار آسان و سریع تر و ارزان تر باشدنسبت به زیر ساخت سیم دار جدید.

اهمیت هماهنگ سازی جهانی:

یکی از موانع اصلی که برای تسریع در دسترسی بی سیم نوار پهن در سراسر دنیا باید به آن فائق شد، هزینه می باشد. گرچه هزینه کل این راه‏اندازی شامل هزاران فاکتور می باشد(جوازها، فضای برج یا سقف اطاق، مخارج back haul)، هزینه تجهیزات واقعی یک مؤلفه مهمی استو کانون توجه خدمات رسان ها و سازندگان دخیل درWIMAX FORUM، می باشد. هماهنگ‏‏سازی جهانی یا تخصیص یکنواخت طیف در سراسر دنیا، برای پایین آوردن هزینه های تجهیزات بسیار ضروری و حیاتی است چون رادیوها، مولفه هزینه ای مهمی در گسترش سیمهای WIMAX FORUM Certified به شمار می روند. برای بالا بردن عملکرد  رادیویی و به حداقل رساندن هزینه ها، رادیوها را باید برای هریک از نوارهای طیف اصلی که مناسب برای راه اندازی های Wimax شناخته شده اند، بهینه سازی کرد.

هرچه رادیوهای کمتری برای در خدمت بازار جهانی BWA مورد نیاز باشد، صرفه جویی های مقیاسی که می توان در تولید بدست آورد بیشتر است و به کاهش هزینه تجهیزات خواهد انجامید. Wimax، همچنین مطرح می دارد که دولتها در تخصیص دهی طیف، برای این تکنولوژی خنثی عمل می کنند.

نوارهای طیف باید به طریقی اختصاص یابند که به دارندگان جواز و مجوز امکان دهد مناسبترین خدمات و تکنولوژی ها را برای بازار خودشان بکار برند تا مادامی که این راه حل ها برای حمایت از سازش پذیری دستگاه ها و رفتار در یک حالت پایدار و ایمن که الزامات قانونی دست جویند. با سرعت روز افزون پیشرفت تکنولوژی، روشهایی که مشخص می کند کدام تکنولوژی ممکن است یک تخصیص خطر خاص بکار روند، سریعاً منسوخ و متروک می‏شوند Wmax، به کار بار سیاست گذاران تعهد دارد برای تضمین کاربرد کارآمد و موثر و پرمنفعت اقتصادی طیف.

 

 

باندهای اولیه مورد توجه

در سه سال آینده- تا چارچوب زمانی سال 2006- Wmax بر این عقیده است که یک سطح قابل قبولی از هماهنگ سازی جهانی برای BWA را می توان در نوارهای طیف ذیل به دست آورد:

5GHZ معاف از مجوز: طیف های فرکانس مورد نظر عبارتند از نوارهای بین 5.85GHZ و 5.25 چون در اکثر کشورها طیف معاف از مجوز برای استفاده، «آزاد» می باشد، این باند برای راه اندازی های اجتماعی محلی روستایی در بازارهای دور از مرکز و روستایی با تراکم جمعیت کم و ارائه خدمات کم، باندی استراتژیک به شمار می آید. WIMAX متفاوت از WiFi که هدف اولیه‏اش برنامه های کاربردی شبکه منطقه محلی می باشد، بدنبال برنامه های کاربردی ناحیه پایتخت نشین طیف بلندتر می باشد و از سطوح بازده توان مجاور بالاتری برخوردار است در باند GHZ5 بالایی، بسیاری از کشورها خروجی برق بالاتری را مجاز می دانند. -4واتی در برابر 1 وات یا کمتر از EIRP در باندهای GHZ5 پایین تر- که این باند را برای کاربردهای WIMAX جذاب تر می کند.

WIMAX منابع اضافی دیگری را تهمه خواهد کرد. بخصوص در قاره اروپا، انتشار وسیع تر این باند را به یک شیوه زمانبندی شده و هماهنگ شده تسریع نماید.

-دولت آمریکا در حال بررسی پیشنهاداتی امنیتی بر افزایش بازده توان سدر باندهای معاف از جواز در نواحی روستایی تا راه اندازی های کم هزینه تری را در این نواحی تسهیل بخشد- خروجی برق بالغ بر 25 وات پیشنهاد شده است.

GHZ5/3 دارای مجوز: طیف اصلی و اولیه محو دار اختصاص یافته برای کاربردهای BWA در این مجاورت کلی بین 4/3 و GHZ6/3 قرار دارد قرار دارد گرچه تخصیص های جدیدی بین 4/3-3/3 و GHZ8/3-6/3 هم وجود دارند. باندهای بین 4/3و GHZ6/3 برای دسترسی بی سیم ثابت در اکثزیت کشورهای اختصاص یافته اند به جز در کشور ایالات متحده. در این باندها، نوکری WIMAX این است که الزامات و مقتضیات قانونی و تکنیکی غیرضروری که شاید مانع بکارگیری مدل های BWA نمونه ای شود را به حداقل یرساند.

GHZ5/2 مجوزدار: باندهای بین 5/2 و GHZ7/2 در امریکا، مکزیکو، برزیل و برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی اختصاص یافته اند. WIMAX در اقدامات جهانی پیش رونده مشارکت دارد. این تلاش ها از توصیه هایی منشاء می گیرند که از «کنفرانس رادیوی جهان (WRC)» نتیجه شده اند. –با این هدف که قابلیت دستیابی این باندها را برای کاربردهای نوار پهن موبایل قابل حمل و ثابت گسترش دهد. همچنین باند GHZ3/2 در اسیای جنوب شرقی (از جمله استرلیا، کره جنوبی، نیوزیلند)اختصاص یافته است که WIMAX از برخی از تولیدکنندگان این تجهیزات انتظار دارد با رادیوهای GHZ5/2 خود آنجا پوشش دهند.

 

باندهای جدید مورد نظر برای فرکانس پایین تر:

هسته طیف مساوی نمی باشد، امواج رادیویی از باند فرکانس پایین تر، بیشتر منتشر می شوند و یک رابطه مستقیمی بین تعداد پایگاههای مبنای مورد نیاز برای پوشش یک ناحیه خاص را بوجود می آورند هرچه باند فرکانس پایین تر و کمتر باشد، پایگاههای مبنای کمتری مورد نیاز می باشد. چون هزینه راه اندازی یکی از فاکتورهای اصلی است برای تسریع راه اندازی BWA، دسترسی به باندهای فرکانس پایین تر، حیاتی و ضروری است. مثال های زیادی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. از استفاده از این باندهای فرکانس پایین تر برای بالا بردن تله دانسیته. قابلیت دستیابی باندهای فرکانس پایین تر برای دسترسی نوار پهن مشابهاً نفوذ نوار پهن را افزایش خواهد داد.

WIMAX برای بالابردن اختصاص دهی طیف معاف از جواز و طیف جواردار در باندهای فرکانس پایین تر، با استانداردهای جهانی و طرفین قانونی کار خواهد کرد. باندهایی در طیف زیر فرکانس GHZ1 را انتظار می رود که مثل انتقال ایستگاههای تلویزیونی از پخش آنالوگ به دیجیتال، قابل دسترسی شوند. برای مثال در آمریکا کمیسیون ارتباطات فدرال FCC طیفی را برای دسترسی بی سیم نوار پهن در کانال های UHF TV قبلی 59-52 مجاز دانسته است و در حال بررسی راه اندازی کانال های UHF با باند 69-60 می باشد.

FCC همچنین یک بیانیه ای را برای استفاده معاف از مجوز از کانال های TV زیر MHZ700 صادر کرده است. طیف های بین 512و MHZ698 پرکاربردترین ها هستند چون ممکن است آنتن ها برای فرکانس های زیر MHZ500 مشکل آفرین شوند.

باید توجه نمود که پخش کنندگان TV آنالوگ تا چارچو ب زمانی 2010/2009 برای طیف خالی لازم نیستند. پس تلاش هایی در حال جریان است تا راه حل هایی با این پخش کنندگان یافت شود و برای دولت ها که یک گذار سریع تری را برانگیزانند. WIMAX بررسی های مشترکی را به انجام خواهد رسانید تا نشان دهد چگونه دستگاه WIMAX Forum certihed می تواند در باندهای مجاور به پخش تلویزیونی و دیگر کاربردها در باندهای فرکانس پایین تر عمل کند.

لینک کمکی