فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحقيق مدار سري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحقيق مدار سري :

شرایط : یک ماشین چمن زنی برای کوتاه کردن چمن ها

- چمن زن توسط قرقره سیم به پریز دیواری (با ولتاژ V230)‌وصل شده . طول سیم در قرقره m100 است .

سؤال : آیا ممکن است افت ولتاژ در سیم آنقدر زیاد باشد که ولتاژ تغذیه موتور بسیار اندک شود؟

- سیم های رایج ، دارای سطح مقطعی به اندازه  برای حالت تک سیم می باشند .

- سیم متشکل از مس با هدایت الکتریکی  برای حالت تک سیم می‌باشند .

- سیم متشکل از مس با هدایت الکتریکی  می باشد .

خروجی پریز دارای ولتاژ v230 است.

مقاومت موتور:

مقاومت سیم تغذیه:

مقاومت سیم برگشتی:

مجموع افت ولتاژها در مقاومت ها برابر با ولتاژ محرک است.

در یک مودار سری، جریان در تمام مقاومت ها یکسان است.

مقاومت کلی مدار سری برابر حاصل جمع مقاومتها است.

افت ولتاژ در کابل ها را می توان با قانون اهم محاسبه نمود.

طول کلی سیم نرم خم شده

مقاومت سیم از رابطه مقابل محاسبه می شود.

طول کلی

سطح مقطع* هدایت

 

= مقاومت کابل

 

مدار موازی

سه مصرف کننده الکتریکی باید به خروجی پریز وصل شوند که توسط فیوزهای با  محافظت می شوند. نمایشگرهای اندازه گیری، مقادیر زیر را نشان می دهند.

 مخلوط کن

 هیتر (بخاری)

 پرژکتور

توان الکتریکی از ضرب ولتاژ مصرف کننده ها در جریان مصرفی حاصل می شود.

در یک مدار موازی، بر روی تمام مصرف کننده ها، ولتاژ یکسان است.

معکوس مقاومت کلی برابر با مجموع معکوس های مقاومتها می باشد.

در مدارهای موازی، همیشه مقاومت کلی از تک تک مقاومتها کوچکتر است.

کار الکتریکی (انرژی) و تأثیر حرارتی جریان.

تعریف: انرژی توانائی انجام کار است.

یکوزنه 4186N باید توسط یک موتور تا ارتفاع 1 متری بالا کشیده شود.

ژنراتور تغذیه کننده موتور باید موتور را با ولتاژ 230 ولت و جریان 1 آمپر برای مدت  تغذیه کند.

کار الکتریکی            

با استفاده از مقدار یکسانی انرژی  می توان مقدار kg1 آب را تا به اندازه 1k حرارت داد. که گرما از رابطه زیر محاسبه می شود.

تأثیر حرارتی جریان                  [j]

ظرفیت الکتریکی خازن

خازن از دو بدنه هندسی با شارژ متفاوت تشکیل می شود که نسبت به هم در فاصله معینی قرار دارند. در اکثر حالت ها، بدنه ها دو صفحه موازی می باشند. ظرفیت خازن بستگی به اندازه صفحه ها، فاصله آنها نیز ماده بین صفحه ها دارد.

در صورت اعمال جریان DC به خازن فقط یک جریان شارژ شدن از آن عبور می‌کند.

لینک کمکی