فایل PowerPoint (اسلاید ها) پاورپوینت VBNC (حالت زنده اما غیر قابل كشت باکتری ها)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) پاورپوینت VBNC (حالت زنده اما غیر قابل كشت باکتری ها) :

توضیحات:
فایل PowerPoint (اسلاید ها) پاورپوینت VBNC (حالت زنده اما غیر قابل كشت باکتری ها)، در حجم 19 اسلاید.

این فایل پاورپوینت حاوی 16 اسلاید دارای مطالب مرتبط با موضوع با عناوین: مقدمه و تعریف، فیزیولوژی، ژنتیک، چرخه ایجاد، روش های مطالعه و بیماری زایی می باشد.

بخشی از متن:
در این باکتریها انتقال مواد غذایی، سرعت تنفس و سنتز ماکرومولکول ها کاهش یافته ولی پروتئین های استرس جدید تشکیل شده و ترکیب اسیدهای چرب غشاء سلولی و پپتیدوگلیگان دیواره سلولی تغییر می یابد. مشابه اسپورزایی در تعدادی از باکتری ها از قبیل باسیلوس ها و میکسوباکترها ...
لینک کمکی