فایل PowerPoint (اسلاید ها) پاورپوینت (اسلاید) توانمندسازی کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) پاورپوینت (اسلاید) توانمندسازی کارکنان :

توضیحات:
پاورپوینت توانمندسازی کارکنان، در حجم 30 اسلاید.

بخشی از متن:
توانمندشدن یعنی متمایل شدن به تجربه خودکنترلی، خود اهمیت دادن و احساس داشتن اختیار و آزادی عمل؛
توانمندشدن توزیع قدرت بین افراد نیست؛ فرآیندی است که به واسطه آن قدرت نسبی افراد افزایش یافته و یا قدرت جدیدی برای سازمان ایجاد می شود. به عبارت دیگر افراد به واسطه دانش و مهارت و انگیزه خود صاحب قدرت هستند و در واقع توانمندسازی آزاد کردن این قدرت است.
توانمندسازی کارکنان به تمامی فعالیت های آموزشی و توسعه ای اطلاق می شود كه از یك سو عوامل ارتباطی مانند قدرت نفوذ در دیگران، توان پذیرش تفویض اختیار و خود راهبری را در كارمندان و مدیران ارتقاء می بخشد و از سوی دیگر عوامل انگیزشی مانند انگیزه و توان انجام وظایف و نقشهای محوله را در آنان افزایش می دهد.لینک کمکی