فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقایسه نقش ابعاد سرشت و منش و شیوه های فرزند پروری والدین در افراد همسر آزار و قربانیان همسر آزار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقایسه نقش ابعاد سرشت و منش و شیوه های فرزند پروری والدین در افراد همسر آزار و قربانیان همسر آزار :

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی(M.A)

عنوان فایل:

فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقایسه نقش ابعاد سرشت و منش و شیوه های فرزند پروری والدین در افراد همسر آزار و قربانیان همسر آزار


مقدمه

.همسرآزاری معضلی است که در قرون اخیر بیش از هر زمان دیگری در جوامع مورد توجه و بررسی کارشناسان قرار گرفته و شاید بهترین دلیل برای توجه به این امر، مطرح شدن مسئله حقوق زنان و آگاهی این قشر از حقوق و مزایای خود در برابر همسرانشان است. مقوله همسرآزاری از جمله اخبار داغی است که اگر هر روز هم در صفحات حوادث روزنامه ها دیده نشود، دست کم هر چند روز یک بار با مطالبی به صورت گزارش یا های گوناگون به آن پرداخته می شود.در اینجا کوشیده ایم تا با نگاهی گزارش گونه و تحلیلی این مسئله را مورد بررسی قرار داده و به نکات و راه کارهای تازه ای در این باره اشاره کنیم.پدیده ای با عنوان آزار همسر و فرزندان مقوله ای است که به طور طبیعی در هر جامعه ای به صورت های گوناگون وجود دارد.خشونت فیزیکی و بدنی مانند صدمه زدن به اشیای منزل و ضرب و شتم همسر یا خشونت روانی و کلامی مانند تحقیر، بهانه جویی نسبت به چهره و شرایط جسمانی زن و ابراز تنفر نسبت به بستگان وی و همچنین خشونت اجتماعی شامل منع اشتغال و تحصیل، ممنوعیت ارتباط با بستگان حتی به صورت تلفنی که بیشتر در استان های غربی کشور شایع است. خشونت اقتصادی مانند نپرداختن خرجی و در نهایت صدمات و آزارهای جنسی از طریق تحمیل نسبت به همسر و در معرض فحشا و فساد قرار دادن وی به خاطر اعتیاد و غیره، مهم ترین و شایع ترین انواع همسرآزاری مردان نسبت به زنان است.تربیت فرزندان یکی از وظایف دشوار پدر و مادر است. روان شناسان رشد از دهه 1920 به بعد علاقمند بودند بدانند که چگونه والدین، رشد اجتماعی و شایستگی را در کودکان پرورش می دهند یکی از نیرومندترین رویکردها در این زمینه مطالعه ای تحت عنوان شیوه های فرزندپروری است (دارالینگ ، 1999، ص 279-69).شیوه های فرزند پروری به عنوان مجموعه یا منظومه ای از رفتارها تعریف شده است که تعاملات والد ـ کودک را در طول دامنه گسترده ای از موقعیت ها توصیف می‌کند و فرض بر این است که یک جو تعاملی تأثیرگذار را بوجود می¬آورد (علیزاده و آندرایس ، 2002، به نقل از محرابی، 1383).شیوه های فرزندپروری عاملی تعیین کننده و تأثیرگذار است که نقش مهمی را در آسیب شناسی روانی و رشد کودکان ایفا می‌کند. بحث در مورد هریک از مشکلات فرزندان بدون در نظر گرفتن نگرش ها، رفتارها و شیوه های فرزندپروری والدین تقریباً غیرممکن است (علیزاده و آندرایس، 2002، ص 52-37). طبق فایلات انجام شده شیوه های فرزندپروری مستبدانه، سهل گیرانه و بی اعتنا با اضطراب، ترس و رفتار ضداجتماعی در دوران نوجوانی و بزرگسالی رابطه دارد (هنری ماسن ، 2005، مترجم یاسایی، 1380، ص 156-150). فرزندان والدین مستبد معمولاً واپس زده و تهاجمی هستند و فرزندان والدین سهل گیر خیلی ناپخته اند و معمولاً پرجنب و جوش و عبوس و تهاجمی هستند (راتوس ، 2001، مترجم گنجی، 1388).ابعاد سرشت و منش توسط کلونینجر مطرح شده است .دیدگاه کلونینجر با تأکید بر پارامترهای زیست شناسی، یک چارچوب نظری محکم در مورد شخصیت پدید آورده است که هم شخصیت بهنجار و هم شخصیت نابهنجار را در بر میگیرد. (کلونینجر،1987).بنابرین هدف از فایل حاضر بررسی نقش ابعاد سرشت و منش و شیوه های فرزند پروری در افراد همسر آزاد و قربانیان همسر آزار است .

بیان مسئله

همسرآزاری یكی از آسیب های اجتماعی پنهان است كه معمولاً در محیط بسته خانه شكل می گیرد و سبب از هم گسیختگی كانون خانواده می شود .قربانیان اصلی خشونت در محیط خانواده در مرحله نخست زنان و پس از آن كودكان و سالمندان می باشند . اگر چه زن آزاری سابقه ای طولانی دارد ،ولی از سال 1970 در آمریكا به آن دسته از زنانی كه با شكایت همسرآزاری مراجعه كردند توجه خاصی شد و اهمیت آن به اطلاع عموم رسانده شد(هادسون ،1981)در جهان امروز خشونت نسبت به زنان یكی از مسائل بزرگ بهداشت عمومی به حساب می آید و در طی دهه های اخیر به صورت پدیده ای همه گیر در آمده است . همچنین همسرآزاری خود زمینه ساز مشكلات بهداشتی دیگری است به طوری كه زنان مورد ضرب و شتم دو برابر بیش از زنان دیگر به درمانهای روحی نیاز پیدا ‌می کنند(برنسون ،2001).

آسیب ناشی از همسرآزاری گاه بسیار شدید و كشنده می باشد.خشونت علیه زنان در دوران حاملگی سبب افزایش عوارض حاملگی از قبیل تولد شیر خواران با وزن كم، حاملگی زودرس و سقط جنین می گردد(برنسون،2001).همسرآزاری درتمام طبقات اجتماعی و در همه جوامع رخ می دهد . شیوع همسرآزاری بسته به جمعیت مورد مطالعه و تعریف همسرآزاری متفاوت است و هنوز آمار روشنی در زمینه شیوع عوامل موثر در بروز آن در دسترس نمی باشد. افراد با مشخصات فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی خاص ممكن است در معرض خطر برای ایجاد این مشكل بوده یا سبب تشدید آن شوند . همچنین نگرش اجتماعی و قانونی جامعه صرف نظر از وضعیت اجتماعی اقتصادی افراد، عامل خطر اصلی در همسرآزاری محسوب میگردد(مارتین ،2001). در دنیا 48مطالعه گسترده انجام شده و نتیجه آن 69-10 درصد زنان ،قربانی خشونت علیه شریک جنسی از نوع فیزیکی هستند(سازمان بهداشت جهانی،2002).حدود 20 درصد خشونت ها به شکل تهاجم های جنسی و 25 درصد به شکل برخورد های خفیف است حدود 5/3 میلیون زن در سال در آمریکا قربانی خشونت علیه همسر هستند . در مقابل 2/3 میلیون مرد نیز در در سال در آمریکا قربانی خشونت علیه همسرند(سازمان بهداشت جهانی،2002)این خشونت باعث دو میلیون صدمه و مرگ در سال است. عوارض در قربانیانی كه خشونتهای مکرر را تحمل كرده اند شدیدتر از سایرین است این عوارض عبارتند از صدمات فیزیكی،روانی - اجتماعی، رفتارهای پرخطر غیر بهداشتی، عوارض اقتصادی. هزینه این نوع خشونت در آمریكا در سال بیش از میلیون دلار بود، در ایران آمار معتبری در مورد خشونت با شریك جنسی در دست نیست (قهاری،2008).یکی از مولفه هایی که شاید به نوعی با همسر آزاری در ارتباط باشد شیوه های فرزند پروری افراد است تربیت فرزندان یکی از وظایف دشوار پدر و مادر است. روان شناسان رشد از دهه 1920 به بعد علاقمند بودند بدانند که چگونه والدین، رشد اجتماعی و شایستگی را در کودکان پرورش می دهند یکی از نیرومندترین رویکردها در این زمینه مطالعه ای تحت عنوان شیوه های فرزندپروری است (دارلینگ ،1999).


لینک کمکی