فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی مقایسه ای سیستم های مغزی - رفتاری در دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری با دانش آموزان عادی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی مقایسه ای سیستم های مغزی - رفتاری در دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری با دانش آموزان عادی :

کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

بررسی مقایسه ای سیستم های مغزی - رفتاری در دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری با دانش آموزان عادی

*همراه با منابع فارسی و انگلیسی

چکیده

هدف از فایل حاضر فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی مقایسه ای سیستم های مغزی - رفتاری در دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری با دانش آموزان عادی است. جامعه مورد مطالعه در این فایل شامل کلیه دانش آموزان دختر وپسر دارای اختلالات رفتاری ، از مدارس استثنایی ، استان البرز در سال1391؛ همچنین دانش آموزان عادی بدون تشخیص اختلالات رفتاری، که از نظر متغییرهایی چون سن همتا شدند ، به عنوان گروه مقایسه ، انتخاب شد . حجم جامعه آماری340 نفر ، که مجموعا برای هرسه اختلال ،این حجم مد نظر گرفته شد و از بین این جامعه 103 دانش آموز که نیمی از آنان دختر و نیم دیگر آن پسر هستند به عنوان نمونه انتخاب شد . برای گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه BISو BAS و پرسش نامه اختلالات رفتاری راتر استفاده شده است . نتایج حاصل از پرسشنامه ها در نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد عملکرد سیستم های مغزی رفتاری در دانش آموزان عادی به مراتب بالاتر از انش آموزان دارای اختلال رفتاری گزارش شده است و در تعیین ارتباط این آیتم ها ملاحظه شد بین نمرات سیستم های مغزی رفتاری در آزمون ذکر شده و نمرات افراد در مقیاس اختلال رفتار راتر همبستگی معکوس وجود دارد .و در نهایت ملاحظه شد سیتم های مغزی و رفتاری نمیتواند اختلال رفتاری را در دانش آموزان پیشبینی کند .

کلمات کلیدی: سیستم مغزی – رفتاری – اختلالات رفتاری- افراد عادی - دانش آموزان

مقدمه

اختلالات رفتاری کودکان و همچنین نوجوانان ، اختلالات شایع و ناتوان کننده ای هستند که برای معلمان ، خانواده و خود آنها مشکلات بسیاری را ایجاد می کنند و با نرخ های بالایی از معضلات اجتماعی همراه اند . محققان در یافته اند که اختلالات رفتاری معمولا نخسین بار در سالهای آغازین دوره ابتدایی مشاهده می شود و بین سینن 8 تا 15 سالگی به اوج خود می رسد (شکوهی یکتا وهمکاران ؛1386) اختلالات رفتاری به طور قابل ملاحظه ای بر عملکرد تحصیلی ، اجتماعی و حرفه ای کودکان ونوجوانان تاثیر منفی می گذارد و احتمال ابتلا به بیماری های روانی در دوره بزرگسالی را افزایش می دهد. (پندینا[1]، بیلدر[2]، هاروی [3]،کیفس[4] ، 2007؛ به نقل از خوشابی و همکاران ؛ 1386) اختلالات رفتاری احتمال ابتلای افراد به سو مصرف مواد ، فعالیت های بزهکارانه ، اختلالات اضطرابی و خلقی ، ناتوانی یادگیری، اختلالات عصب روان شناختی ، و اختلالات شخصیت مرزی را افزایش می دهد (بامیستر، سوین[5]؛1990؛ به نقل از خوشابی و همکارانش ؛ 1386) کودکان دچار اختلالات رفتای مشکلات گوناگونی دارند . این کودکان دارای فراخنای توجه کوتاهی هستند ، عزت نفس پایینی دارند، در ارتباط با اعضای خانواده ، اطرافیان ومردم مشکل دارند و به آسانی ناکام می شوند( ساسر[6]، والر[7]؛2006 به نقل از خوشابی و همکارانش ؛ 1386)؛ همچنین تکانشگری، بیقراری ، و بیش فعالی ، پرخاشگری و دروغ گویی و دزدی ، عملکرد تحصیلی ضعیف و ادراک ضعیف از خود کار آمدی ، و شایستگی اجتماعی از دیگر ویژگی های کودکان و نوجوانان دارای اختلالات رفتاری است. وضعیت اقتصادی - اجتماعی ضعیف ، عدم شایستگی اجتماعی ، سو استفاده از کودک ، تعداد زیاد اعضای خانواده ، مشکلات زناشویی ، (از قیبل جدایی ، طلاق ، اختلافات خانوادگی ، ناسازگاری والدین و خشونت خانوادگی ) و مشکلات والدین ( از قبیل مشکلات و بیماری های روانی و مشکلات جسمانی و رفتارهای بزهکارانه ) از جمله عوامل خطرساز ابتلای کودکان ونوجوانان به اختلالات رفتاری می باشد (گانی و همکاران[8] ؛ 1998 به نقل از خوشابی و همکارانش ؛ 1386).

به طور خلاصه مشکلات رفتاری تمام جنبه های زندگی فردی و اجتماعی این کودکان و نوجوانان را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین عدم توجه کافی به مسایل بهداشت روانی آنان می تواند شیوع بیشتر و مزمن شدن اختلالات آنها منجر شود. به با توجه به اهمیت این مسایل ، هر گونه تلاشی که در راستای شناسایی و تشخیص، پیشگیری ، و کنترل و درمان اختلالات رفتاری و روانی صورت گیرد و بهداشت روانی جامعه را ارتقا بخشد، ارزشمند می باشد (خوشابی و همکارانش ؛ 1386)

اختلال رفتاری نتیجه بارز آشفتگی هیجانی است ( رینرت[9] ، 1972؛به نقل از سیف نراقی و نادری ،1371). در تعریف اختلال رفتاری چهار عامل را باید در نظر گرفت که شامل : علل آشفتگی ، شرح و گزارش رفتار نا مناسب، زمینه و رفتار موقیت مشاهده گر می باشد (سیف نراقی و نادری،1371) به طور کلی هنگامی اختلال رفتاری مطرح می شود که رفتار کودک مورد تایید والدین نباشد ، در رفتار کودک رفتارهای برون فکنانه دیده شود ، رفتار نامناسب تکرار شده و تنبیه های خانواده برای حذف آن بی تاثیر باشد و کودک دچار بیماری روانی نباشد ( سهامی ، 1373؛ نقل از بهنیا ،1381 ).

فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی مقایسه ای سیستم های مغزی - رفتاری در دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری با دانش آموزان عادی
فهرست مطالب

فصل اول. ذ‌

مقدمه. 1

بیان مسئله. 4

اهمیت و ضروت فایل. 4

اهداف فایل. 7

فرضیه های فایل. 7

تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های فایل. 7

فصل دوم. 9

مروری برمبانی وادبیات فایل. 10

مقدمه. 10

شیوع اختلالات رفتاری. 12

اثرات اختلالات رفتاری. 12

الف. هوش و پیشرفت تحصیلی. 12

ب. خصوصیات و سازش اجتماعی. 12

ج. رشد زبان. 13

علت شناسی اختلالات رفتاری. 13

طبقه بندی اختلالات رفتاری. 14

انواع اختلال‌های رفتاری. 15

ویژگی دانش آموزان بااختلالات رفتاری. 16

آموزش و درمان. 16

اختلال بیش فعالی /کمبود توجه . 18

شیوع. 19

همبودی. 20

نشانه شناسی. 21

جایگاه عصب شناسی. 21

علت شناختی. 22

مشکلات توام با اختلال بیش فعالی / نقص توجه. 22

درمان های دارویی. 26

درمان های غیر دارویی. 26

مداخلات روانی و اجتماعی. 26

تاثیر درمان اختلال بیش فعالی / نقص توجه در کسب بهبو دی از سایر مسئل قانونی اجتماعی. 27

پیشنهادات. 27

اختلال سلوک. 28

طبقه بندی اختلال سلوک از نظر ICD.. 29

طبقه بندی دیگری از اختلال سلوک. 29

طبقه بندی تطبیقی اختلال سلوک. 30

تاریخچه و طبقه. 30

همبودی. 31

تشخیص و ویژگیهای بالینی. 31

عوامل مرتبط با اختلال سلوک. 32

عوامل مربوط به والدین. 32

عوامل اجتماعی فرهنگی. 33

عوامل زیستی عصبی. 33

سایر عوامل. 34

تشخیص های افتراقی. 35

درمان. 35

خانواده درمانی. 35

روان درمانی فردی. 36

درمان شناختی رفتاری. 36

درمان دارویی اختلال سلوک. 36

سیر و پیش آگهی. 37

اختلال نافرمانی مقابله ای. 37

تعریف. 38

ملاكهای تشخیصی اختلال بی اعتنایی مقابله ای. 38

ویژگی های بالینی. 39

شیوع. 39

درمان. 42

درمان های شناختی. 42

علت شناسی. 45

نظریه گری. 49

سیستم مغزی رفتاری. 49

سیستم بازداری رفتاری(سیستم بازداری رفتاری). 49

سیستم جنگ/گریز(سیستم جنگ/گریز). 51

سیستم فعال ساز رفتاری(سیستم فعال ساز رفتاری). 53

شخصیت و شرطی سازی. 53

نظریه گری، حساسیت به نشانه های پاداش یا تنبیه به جای قابلیت شرطی شدن. 54

توصیف سیستمها. 57

نتیجه گیری. 59

فایلات انجام شده در داخل و خارج کشور. 60

فصل سوم. 65

روش و طرح نمونه‌برداری. 66

روش نمونه گیری و حجم نمونه. 66

ابزار گردآوری داده‌ها. 67

طرح فایل و روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها (توصیفی و استنباطی) 68

الف-ویژگی های جمعیت شناختی. 70

ب-یافته های توصیفی. 72

ج-یافته های استنباطی. 73

بحث و نتیجه گیری. 76

محدودیت های فایل. 77

پیشنهادات فایلی. 77

لینک کمکی