فایل PowerPoint (اسلاید ها) عوامل مرتبط بر مراجعه معتادان خود معرف به مراکز ترک اعتیاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) عوامل مرتبط بر مراجعه معتادان خود معرف به مراکز ترک اعتیاد :

فایل PowerPoint (اسلاید ها) عوامل مرتبط بر مراجعه معتادان خود معرف به مراکز ترک اعتیاد

کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای


بیان مسأله (تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش‌های فایل، منظور فایل)

اعتیاد[1] یكی از مشكلات اساسی در جامعه است،مشكلی كه میلیون ها زندگی را ویران و سرمایه های كلان ملی را صرف هزینه مبارزه، درمان و آسیب های ناشی از آن می كند . روزانه شمار زیادی از افراد به مصرف مواد روی آورده و دچار پیامدهای جسمانی، روانی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن می شوند. كشور ما نیز بنا به برخی دلایل فرهنگی، باورها ی اشتباه و موقعیت جغرافیایی خاص، وضعیت مناسبی برای روی آوردن جوانان به اعتیاد دارد (خلعتبری و بازرگانیان،1390).

ایران به دلیل اینكه در سر راه یكی از مسیرهای اصلی حمل و نقل مواد افیونی قرار دارد و نیز به دلایل دیگر تاریخی و اجتماعی، یكی از قربانیان بزرگ مواد مخدر در جهان بشمار می آید . بر پایه برخی برآوردها در ایران2 / 1 تا 6 میلیون نفر از مواد مخدر به صورت وابستگی یا تفننی استفاده می كنند . از آنجا كه حدود40 درصد از جمعیت كشور كمتر از 15 سال سن دارند و جمعیت افراد بالای 15 سال حدود 35 الی 40 میلیون نفر برآورد می شود طبق برآوردهای بسیار خوش بینانه اگر وجود حدود دو میلیون معتاد را در كشور در نظر بگیریم، بن ابراین حدود 5 درصد جمعیت بالغ كشور با مساله اعتیاد به مواد مخدر دست به گریبان هستند . در حالی كه در كشورهای صنعتی در حال حاضر این رقم نسبت به دو دهه قبل بسیار كاهش یافته و به حدود 1-2 درصد رسیده است(حیدری پهلویان و همکاران،1382)لینک کمکی