فایل PowerPoint (اسلاید ها) نمونه سوال انالیز ریاضی انالیز ریاضی 3

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) نمونه سوال انالیز ریاضی انالیز ریاضی 3 :

انالیز ریاضی انالیز ریاضی 3 رشته های ریاضی محض ارشد ریاضی کاربردی محض ریاضیات و کاربرد ی پیام نور 20 سوال تستی 5سوال تشریحی

کدام گزینه نادرست است

1. تانسور متناوب است و با تعویض دوجمله علامت تانسور عوض میشود

2. تمام 1. تانسورها متناوببند

3. ضرب نقطه ای متناوب است

4. دترمینان یک تانسور متناوب است

لینک کمکی