فایل PowerPoint (اسلاید ها) نمونه سوال زبان تخصصی ارشد ریاضی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) نمونه سوال زبان تخصصی ارشد ریاضی :

عنوان درس : زبان تخصصی فراگیر ارشد ریاضی زبان تخصصی ریاضی رشته های ریاضی کاربردی ریاضی انالیز عددی ریاضی کاربردی فایل در عملیات ریاضی محض هندسه اموزش ریاضی ریاضی کاربردی فایل در عملیات ریاضیات وکاربردها

. every pentahedral has ......faces

1. five 1

2. six

3.seven

4.nine

2. the simplest regular poly gon is the

1.equilatreral tringle

2.squair

3.circle

4. hexagon

لینک کمکی