فایل PowerPoint (اسلاید ها) پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران 1989

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران 1989 :

فایل PowerPoint (اسلاید ها) پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران 1989

آزمون پنج مقیاسی عزت پپ و همکاران (1989)برای کودکان

این آزمون دارای پنج مقیاس عزت نفس (مقیاس های کلی، تحصیلی، جسمانی، خانوادگی، اجتماعی) و یک مقیاس دروغ سنج میباشد. هر مقیاس دارای 10 سؤال مجزا است و هر کدام از سؤالات دارای 3 ماده می باشند ( 60 سوال )

منابع
1- قاسم زاده، ع. (1386)بررسی روابط عزت نفس منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی. کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.

2- غفاری، ا. رمضانی، خ. (1372). هنجاریابی آزمون پنج مقیاسی عزت نفس کودکان و نوجوانان پپ برای دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران. کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

لینک کمکی