فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش زنان در مدیریت آموزش عالی درایالات متحده و كانادا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش زنان در مدیریت آموزش عالی درایالات متحده و كانادا :

مطالب:

نقش زنان در مدیریت آموزش عالی درایالات متحده وكانادا

الف ) آموزش عالی در ایالات متحده و كانادا

نمودار میانگین حقوق مردان وزنان دانشگاهی درایالات متحده براساس رتبه دانشگاهی اشان،

نمودار میانگین حقوق اساتید مرد وزن دركانادا براساس رتبه دانشگاهی اشان

ب) سیستم آموزش عالی آمریكائی

ج) زنان درمدیریت آموزش عالی در ایالات متحده

د) – چشم اندازی به آینده برای افزایش مشاركت زنان درمدیریت آموزش عالی

=============

برخی از مطالب:

نقش زنان در مدیریت آموزش عالی درایالات متحده وكانادا

بیشتر افراد شك نداشتند كه ماریون فیلد درحال گذراندن مسیری بود كه اورا به صمت رئیس یك دانشگاه درجه یك هدایت می كرد. او به عنوان كارمند ارشد آكادمیك یكی از دانشگاه های بزرگ امریكا خدمت كرده بود. بنابراین وقتی به عنوان رئس یك مدرسه نه خیلی معروف ومعتبر منتخب شد، مردم خیلی متعجب شدند. پاسخ این است كه مدارس عالی مرتبه به دنبال یك زن به عنوان مدیرمدرسه نیستند. مطمئنا نكات كاوش آن ها الزاما این جملات را دربرمی گیرد كه آن هاتبعیضی بین زن ومرد قائل نمی شوند یا این كه دربه كار گماشتن زنان به واقعیت ها اسرار می ورزند. درنهایت زنان ممكن است مورد توجه قرار بگیرندولی احتمال این كه به عنوان رئیس انتخاب شوند وجود ندارد.

اگرچه داستان دقیق وصحیح نیست ( اسم آن تغییر پیداكرده است ) ولی واقعیت دارد زیراكه بطور مداوم اتفاق می افتد. اگرچه زنان در ایالات متحده وكانادا به طورموثری به آموزش عالی دست یافتندولی راه زیادی دردست یافتن به حضور مساوی در سطوح عالی مدیریت دانشگاهی دارند.

اخیرا درسال 1971، در ایالات متحده زنان واقعا از مقام ریاست دانشكده محروم هستند به جزدرمدارس زنانه كاتولیك كوچك كه به وسیله زنان راهبه مدیریت می شود. یك سری دانشكده های چهارساله (لیسانس) دیگری هم وجود دارد كه زنان در آن ها رئیس هستند وپنج تای این دانشكده ها، دانشكده مخصوص زنان بودند. درهمان زمان شصت مرد نیز رئیس دانشكده زنان بودند درحالی كه هیچ زنی رئیس دانشكده مردان نبود. هم چنین ، تعداد اندكی از زنان در پست های بالای اداری مانند ناظم دانشكده یا رئیس دانشكده درمدارس مختلط یامدارس پسرانه وجود داشتند. امروزه ، دردانشكده ها ودانشگاه های ایالات متحده ، 348 رئیس اجرایی زن وجود دارد. فقط 21 درصد عضو فرقه مذهبی هستند. زنان اكنون دوازده درصد از3000 موسسه معتبر منطقه ای را مدیریت می كنند. این خبر خوبی است . اما نگاه دقیق به دانشكده ای كه توسط زنان مدیریت می شود میانه رو وعاقلانه است . تعداد خیلی كمی از آن ها شناخته شده وباكلاس وازنظرمالی دارای وضعیت خوبی هستند. این كه چرا این چنین چیزی اتفاق می افتد. مورد بحث قرار خواهد گرفت .

...

د) – چشم اندازی به آینده برای افزایش مشاركت زنان درمدیریت آموزش عالی

نهایتا اجازه دهید به پیش بینی افزایش مشاركت زنان مدیریت آموزش عالی نگاهی بیاندازیم . یك علامت خیلی مثبت این است كه زنان به عنوان روسای كالج دانشگاه ها شناخته می شوند. تقریبا از 140 رئیس اجرایی در 6 ماه اول سال 1992 در ایالات متحده 28 درصد زن بودند. اگراین میزان ادامه یابد، سهم كلی زنان در ریاست به طورقابل توجهی افزایش خواهد یافت .

نشانه مثبت دیگراین است كه زنان نسبت به گذشته موقعیت های كلیدی بیشتری رادردست می گیرند به طوری كه عده زنان دردسترس وباتجربه افزایش می یابد. به عنوان مثال طی سال های داشنگاهی 88-1987، 17 درصد مدیران اجرایی زن بودند. این موقعیتی است كه عموما مقدمه ای برای رسیدن به درجه ریاست می باشد. ...

...

لینک کمکی