فایل PowerPoint (اسلاید ها) عالی ارشد مدیریت با لیزرل (با موضوع شناسایی و استخراج تاثیر ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع بر توانمندی شرکت در سفارشی‎سازی انبوه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) عالی ارشد مدیریت با لیزرل (با موضوع شناسایی و استخراج تاثیر ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع بر توانمندی شرکت در سفارشی‎سازی انبوه) :

عالی ارشد مدیریت با لیزرل (با موضوع شناسایی و استخراج تاثیر ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع بر توانمندی شرکت در سفارشی‎سازی انبوه)


این فایل فوق العاده، یک عالی رشته مدیریت با موضوع شناسایی و استخراج تاثیر ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع بر توانمندی شرکت در سفارشی‎سازی انبوه می باشد، این با فرمت word و قابلیت ویرایش به صورت کامل و بدون کم و کاست در اختیار شما قرار میگیرد. ضمنا فصل 4 این عالی رشته مدیریت یعنی همان فصل تجزیه و تحلیل داده ها و بیان نتایج حاصل از فایل، می تواند بسیار در تدوین شما راهگشا باشد؛ مشابه اینچنین فایلی که ای کامل با فصل تحلیل آماری آن با نرم افزار لیزرل را در اختیار شما قرار دهد را در کمتر جایی میتوانید بیابید. ضمنا بیس این و تمامی خروجی نرم افزار لیزرل در فایلی جداگانه در همین پکیج در اختیار شما قرار میگیرد. که با داشتن این فایل ها به عنوان نمونه میتوانید این فصل را به راحتی انجام داده و از هزینه های زیاد جلوگیری کنید.

در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مباحث استنباطی و توصیفی آماری استفاده شده است. آماره‌های توصیفی شامل جداول فراوانی و میانگین می باشد و در سطح استنباطی نیز از مدل معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر استفاده شده است. نرم افزار های مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها بسته نرم افزاری SPSS نسخه 18 و بسته نرم افزاری LISREL نسخه 8.54 تحت ویندوز می باشند.

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to investigate the role of quality management (QM) in the

development of mass customization (MC) capability. QM is modeled as a second-order construct

reflected by six QM practices (small group problem solving, top management leadership for quality,

information and feedback, process management, customer focus, and supplier involvement). The paper

proposes that these six practices reflect the core principles of QM, and in turn QM contributes to the

development of MC capability.

Design/methodology/approach – Using the survey data collected from 167manufacturing plants in

three industries and eight countries, structural equation modeling was employed to test the hypotheses.

Findings – The results provide empirical evidence supporting the proposed relationships between

QM and MC capability.

Research limitations/implications – The dataset for this paper is cross-sectional. Future studies

should consider a longitudinal setting that would provide a deeper understanding of causal

relationships. Second, an existing database was used, thereby limiting the choices of variables analyzed.

Practical implications – The findings of empirical support for the positive impact of QM practices

on MC capability provide guidance for managers in the allocation of resources for QM efforts in their

pursuit of MC capability.

Originality/value – This is one of the first studies to shed light on the effects of QM on MC

capability. The paper presents an explanation on how QM helps to develop MC capability and also

finds empirical evidence supporting such a relationship.

Keywords Mass customization, Quality management

Paper type Research paper

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to investigate the role of quality management (QM) in thedevelopment of mass customization (MC) capability. QM is modeled as a second-order constructreflected by six QM practices (small group problem solving, top management leadership for quality,information and feedback, process management, customer focus, and supplier involvement). The paperproposes that these six practices reflect the core principles of QM, and in turn QM contributes to thedevelopment of MC capability.Design/methodology/approach – Using the survey data collected from 167manufacturing plants inthree industries and eight countries, structural equation modeling was employed to test the hypotheses.Findings – The results provide empirical evidence supporting the proposed relationships betweenQM and MC capability.Research limitations/implications – The dataset for this paper is cross-sectional. Future studiesshould consider a longitudinal setting that would provide a deeper understanding of causalrelationships. Second, an existing database was used, thereby limiting the choices of variables analyzed.Practical implications – The findings of empirical support for the positive impact of QM practiceson MC capability provide guidance for managers in the allocation of resources for QM efforts in theirpursuit of MC capability.Originality/value – This is one of the first studies to shed light on the effects of QM on MCcapability. The paper presents an explanation on how QM helps to develop MC capability and alsofinds empirical evidence supporting such a relationship.Keywords Mass customization, Quality managementPaper type Research paper

لینک کمکی