فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير مدل رفتاري بر پاسخ محيط رسي مسلح با ستون سنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير مدل رفتاري بر پاسخ محيط رسي مسلح با ستون سنگي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

برای پیش بینی نتایج یک مسیله ژیوتکنیکی انتخاب مدل رفتاری مناسب گام مهمی محسوب می شود در این تحقیقق برای یافتن مناسب ترین مدل رفتاری برای تحلیل مسیله نشست در یک خاکریز جاده که بر روی یک لایه خاک رس سست مسلح شده با ستون سنگی، این مسیله با سه مدل رفتاری موهر کولمب، کم کلی و خاک سخت شونده در نرم افزار Plaxis 8.6 تحلیل شده است و نتایج با مقادیر اندازه گیری شده ابزار دقیق مقایسه شده است مدلهای موهر کولمب و کم کلی هم خوانی مناسبی را با داده های ابزار دقیق نشان می دهد، اما مدل سخت شونده پیش بینی خوبی را ارایه نکرد و مناسبترین مدل رفتاری کم کلی برای این مسیله بوده است با توجه به مناسب تر بودن میزان نشست بدست آمده با مدل کم کلی، از این مدل جهت بررسی اثر فاصله ستون سنگی ها، طول و نسبت ضخامت به فاصله ستون سنگی ها بر میزان نشست استفاده شده است

لینک کمکی