فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تجربي استفاده از ذرات نانو در افزايش ضريب انتقال حرارت روغن توربين سولار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تجربي استفاده از ذرات نانو در افزايش ضريب انتقال حرارت روغن توربين سولار :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این مقاله تغییرات ضریب هدایت حرارتی سیال مغناطیسی تحت میدان مغناطیسی بصورت تجربی بررسی شده و در نهایت بر اساس نتایج بدست آمده ، رابطه ریاضی برای پیش بینی مقدار ضریب انتقال حرارت هدایتی ارایه شده است. سیال مغناطیسی نمونه کاملی از مخلوط کلوییدی می باشد که در آن می توان اثر مغناطیس را خواص ترموفیزیکیسیال بررسی نمود. آزمایشها برای سیالهای مغناطیسی بر پایه آب و روغن با درصدهای حجمی مختلف و تحت میدانهای مغناطیسی مختلف انجام شده است . برای شناسایی ترمهای بی بعد و موثر از قضیه پای استفاده شده است. با مقابسه نتایج رابطه ریاضی با مقادیر تجربی مشخص می شود که این رابطه در شرایط دمایی مختلف و در نانو سیال های مختلفدارای قابلیت پیش بینی رفتار سیال را با حداکثر 5 % خطا می باشد.

لینک کمکی