فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تحليلي از هنرو فرهنگ ايراني در تکوين و شکل گيري معماري اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تحليلي از هنرو فرهنگ ايراني در تکوين و شکل گيري معماري اسلامي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

وقتی به هنر تعبیر اسلامی اطلاق میشود به اقوامی اشاره میکند که زیر نظر حکام مسلمان میزیستهاند و یا در فرهنگها و جوامعی زندگی میکردهاند که به شدت متاثر از ویژگی های خاص حیات و اندی شه ا س لامی بودهاند.تعبیر ا سلامی بر خلاف تعبیر م سیحی نه تنها به یک دین بلکه به یک فرهنگ عمومی هم اطلاق می شود. اعراب فاتح با سنت های اندک شمار و آموزه های محدود هنری خود در جهانی رخنه کردند که هم از لحاظ م ضامین و قوالب هنری و واژگانعمومی خاص آن بسیار پرمایه و غنی بود. حال برای فهم و درک هنر ا سلامی و ا شکالی که پدید آورد و نیز طرز و شیوه آفرینش آن ها باید پیش از همه این نکته را روشن کرد که آیا اعراب فاتح این سرزمین ها سنت خاصی با خود به ارمغانآوردهاند و این سنت ها در مقای سه با سنت های موجود در تمدنهای آن زمان درچه درجهای از اهمیت قرار دارند آیا دین جدید پدیدآورنده بعضی از نگرهها و اصولی بود که بیان هنری یافتند مسلمانها در سرزمینهای گشودهشده کدام نهضتها و حرکتهای هنری را شکل دادند

لینک کمکی