فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تغييرات عمق جريان در بالادست پايههاي پل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تغييرات عمق جريان در بالادست پايههاي پل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم پايه و فني و مهندسي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پایه پل مانعی است که در مسیر جریان آب در مجاری قرار گرفته و باعث انقباض و انبساط جریان شده و سبب افزا یش عمق آب در بالادست پل میشود که این پدیده (بالا آمدن سطح آب) به فراآب مشهور است. اهمیت موضوع در مواقعی بیشتر میشود که بخواهیم جهت حفاظت مناط بالادست پل عملیات ساماندهی انجام دهیم. هاینه عملیات ساماندهی، ارتباط مستقیم با افزایش ارتفاع آب برآورد شده دارد. مدیریت آب در پیکره های آبی، پیش بینی تغییرات تراز آب دربازه های زمانی مورد نظر، حفاظت مناطق بالادست پل و عملیات ساماندهی، کنترل هزینه ها و جلوگیری ازغرقاب شدن زمینهای اطراف رودخانه در خارج از شهرها و سرازیر شدن آب به مناطق مسکونی، مراکا تجاری و خیابانهای داخل شهرها ازجمله اهداف این تحقیق می باشد. در این تحقیق ، با استفاده از مشاهدات آزمایشگاهی، تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل شکل پایه ، عدد فرود، ضریب انقباض و نسبت طول به عرض پایزه بر رژیم جریان بررسی شده و روابط مناسبی برای تعیین سطح فراآب، افت انرژی، ضریب دراگ و فشار وارد بر کف مجاری ارایه شده است.

لینک کمکی