فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي چالشهاي امنيتي شبکه هاي نرم افزار محور و راهکارهاي محافظتي در آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي چالشهاي امنيتي شبکه هاي نرم افزار محور و راهکارهاي محافظتي در آن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم پايه و فني و مهندسي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

شبکههای مبتنی بر نرمافزار یکی از تکنولوژیهای جدید بوده که مدیریت و طراحی شبکهها را بهبود بخشیده و موجب سهولت در این امر میگردند. در این ساختار نیاز به سختافزار که دارای هزینه زیادی میباشد، کاهش خواهد یافت. در شبکههای مبتنی بر نرمافزار، قسمت کنترل از قسمت ارسال یا انتقال داده مجزا شده و بهصورت برنامهریزیطراحی و پیادهسازی میگردند. این شبکهها موجب افزایش هوشمندی و امنیت شبکه شده و استفاده از مجازیسازی و کاهش هزینه شبکه را دربی خواهند داشت. اوجود نکات مثبت فراوان، این شبکهها به دلیل حملات سیلآسا مهاجمان با ارسال سیل بستههای نامعتبر مقدار زیادی از منابع را اشغال کرده و ارایه خدمات را با چالش جدیدیمواجه میکنند. اگر یک رابطهی همکاری بین سرویسدهنده سنتی و کنترلکننده مبتنی بر نرمافزار باشد میتوان علاوه بر دفع حملات در شبکههای سنتی برتریهایی را ازنظر میزان بار رایانشی و مدت پاسخگویی نسبت به سایر روشها ارایه کرد.

لینک کمکی