فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليلي کارکردي از بازتاب هاي نصب چراغ هاي راهنمايي در بهبود عملکردهاي ترافيکي (مطالعه مورديتقاطع هاي خيابان وليعصر از ميدان راه آهن تا ميدان وليعصر )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليلي کارکردي از بازتاب هاي نصب چراغ هاي راهنمايي در بهبود عملکردهاي ترافيکي (مطالعه مورديتقاطع هاي خيابان وليعصر از ميدان راه آهن تا ميدان وليعصر ) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم پايه و فني و مهندسي

تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

با توجه به تاثیر عمده ای که تقاطع های چراغ دار با افزایش زمان تاخیر، بر زمان سفر در معابر شهری می گذارند، توجه به کاهش زمان تاخیر و بهبود سطح سرویس تقاطع های چراغدار امری لازم می نماید. با توجه به آثار نامطلوبی که افزایش زمان تاخیر بر شرایط ترافیکی، زیست محیطی، مصرف سوخت و دیگر در جامعه دارد، باید بدنبال راهکاری جهت کاهش زمان تاخیر در تقاطع ها بود. نصب چراغ های راهنمایی در تقاطع ها با هدف اولویت بندی و اعطای حقوق برابر به تمام خودروها، مسایل عمده ای را در پی دارد. مکان هایی که سطح و حریم تقاطع نامیده می شوند، محل عبور چندین استفاده کنندگان از وسایل نقلیه و عابرین پیاده با تنوعی از حرکات هستند . بدیهی است که امکان عبور همزمانکلیه حرکات در شرایطی که حجم رفت و آمد زیاد است، به راحتی امکان پذیر نیست. بنابراین در این گونه از تقاطعها همیشه دسته ای از خودروها در انتظار اخذ خدمت از تقاطع هستند. در نتیجه بنا به تعریف، تقاطعی دارای کارایی مناسب است که اولا ظرفیت آن بتواند پاسخگوی نیاز تقاضای عبور و مرور باشد و ثانیا حقوق برابری را به وسایل نقلیه با شرایط یکسان اعطا نماید. بدون هیچ تردیدی تاخیر، مهمترین معیار عملکرد حرکت های ترافیکی یک تقاطع است. یک علت مهم دیگر جهت استفاده از تاخیر در مطالعات مربوط به تقاطع های با چراغ راهنمایی، کاربردی بودن آن است. تاخیر، زمان از دست رفته ی خارج از کنترل رانندگان می باشد که ناشی از دو عامل اصلی است . اول، تاخیر عملیاتی کهدر نتیجه معاوضه و برخورد بین جریان های مختلف ترافیک به وجود می آید و دوم، تاخیر ثابتی که به علت سیستم کنترل چراغ راهنمایی بر وسایل نقلیه تحمیل می گردد.

لینک کمکی