فایل PowerPoint (اسلاید ها) تعيين ضخامت لايه نازک نانوساختار دي اکسيد تيتانيوم آلاييده شده با واناديوم توسط منحني عبور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تعيين ضخامت لايه نازک نانوساختار دي اکسيد تيتانيوم آلاييده شده با واناديوم توسط منحني عبور :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم پايه و فني و مهندسي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق ساخت لایه نازک نانوساختار دی اکسید تیتانیوم آلاییده شده با وانادیوم و تعیین ضخامت آن با استفاده از روش منحنی عبور است. در این تحقیق، لایه های نازک نانوساختار دی اکسید تیتانیوم آلاییده شده با وانادیوم در غلظت های مختلف 0/1-0/5-1% وزنی وانادیوم روی زیرلایهی شیشه، با استفاده از روش غوطه وری رسوب داده شد. از دستگاه طیف سنج UV-VIS-NIR برای مشخصه یابی طیف عبور لایه نازک های دی اکسید تیتانیوم آلاییده با وانادیوم استفاده شد. ضخامت آن ها توسط روش محاسباتی سوان پل و مانیفاسیر، براساس طیف عبوری آن ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد ضخامت لایه نازک ها تنها به تعداد و شدت پیک های طیف عبور وابسته است

لینک کمکی