فایل PowerPoint (اسلاید ها) توازن بار در رايانش ابري به کمک رويکرد فازي تطبيقي و الگوريتم حداقل-حداکثر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) توازن بار در رايانش ابري به کمک رويکرد فازي تطبيقي و الگوريتم حداقل-حداکثر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم پايه و فني و مهندسي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

با پیشرفت فناوری اطلاعات نیاز به انجام کارهای محاسباتی در همه جا و همه زمان به وجود آمده است همچنین نیاز به این که افراد بتواند کارهای محاسباتی سنگین خود را بدون داشتن سخت افزارها و نرم افزارهای گران از طریق خماتی انجام دهند رایانش ابری به عنوان یکی از فناوری های تعیین کننده در آینده ی بسیاری از صنایع مطرح است این فناوری انعطاف پذیری است و منابع را به اندازه ی درخواست کاربر تامین می کند این فناوری جدید به دلیل ویژگی هایش به سرعت محبوب شدهاست چرا که در رایانش ابری همه نوع امکانات به کاربران، به عنوان یک سرویس ارایه شدهاست توازن بار یکی از نگرانی های اصلی موجود در رایانش ابری است و بدون آن رایانش ابری بی معنی می باشد و یا حداقل کارا نیست در این مقاله الگوریتمی جهت بهبود توازن بار در محیط رایانش ابری پیشنهاد و سپس ارزیابی می شود الگوریتم پیشنهادی ما از ترکیب الگوریتم حداقل حداکثر و فازی بهره گرفته است و در نهایت نشان دادیم که در اکثر حالا الگوریتم ما از حالت غیر فازی بهتر رفتار می کند.

لینک کمکی