فایل PowerPoint (اسلاید ها) توانمندسازي سازماني گامي بلند بسوي سازمانهاي ارگانيک در شرکت ملي پالايش وپخش فراوردههايي نفتي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) توانمندسازي سازماني گامي بلند بسوي سازمانهاي ارگانيک در شرکت ملي پالايش وپخش فراوردههايي نفتي ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم پايه و فني و مهندسي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

تحقیقات نشان داده است که ساختار سازمان مهمترین نقش را در کارکرد اثربخش سازمان های امروزی ، از کارگاههای تعمیراتی کوچک گرفته تا دولت های ملی جوامع مختلف ایفا می کند . تغییرات روز افزون با سرعت بالا ، سازمانها را مجبور کرده که ساختار شان را تا حد ممکن انعطافپذیر کنند. در جهان رقابتی امروز سازمانها به ایجاد ساختارهای ارگانیک گرایش دارند. در این مقاله توانمند سازی سازمانی و روانی بررسی شدند و چگونگی رابطه آنها با رضایت شغلی و تعهد موثر بیان شد. مدلی ارایه شد که رابطه بین این عوامل با رفتار مشتری مدار برقرار شد و با سیستم داینامیک همه عوامل موثر با در نظر گرفتن همه پارامترها بصورت کلی دیده شد و کمک شایانی در فهم ارتباط همهجانبه عوامل داشت. و نشان داده شد که توانمند سازی یک زیرساخت قوی برای ساختارهای ارگانیک است.

لینک کمکی