فایل PowerPoint (اسلاید ها) تهيه غشاي نازک بيوپليمري/ نانوالياف به منظور کاربردهاي پزشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تهيه غشاي نازک بيوپليمري/ نانوالياف به منظور کاربردهاي پزشکي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم پايه و فني و مهندسي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

ترمیم از فرایند های طبیعی بدن برای بازسازی بافت های پوستی و اپیدرمی است. این فرایند شامل فعل و انفعالات پیچیده میان سلول ها، اجزای ماتریکس خارج سلولی و ترکیبات سیگنالینگ است. اما وقتی آسیب شدید است و یا در قسمت زیادی از پوست اتفاق می افتد پوشش سریع و مناسب برای محافظت از پوست و شتاب بخشیدن به ترمیم مورد نیاز است.در این روش نانو الیاف روی غشا تشکیل میشود تا باعث تسریع در ترمیم شود و نیاز به تعویض های مکرر پوشش نباشد .در مطالعه حاضر تشکیل نانوالیاف کیتوسان-PEO بر روی غشای کیتوسان ژلاتین مورد بررسی قرار می گیرد. - با توجه به نتایج حاصل از SEM ، از محلول کامپوزیتی کیتوسان- PEO هم بر روی غشا و هم ورقه آلومینیومی می توان نانوالیاف تشکیل داد که تفاوت معنی داری بین نانو الیاف تشکیل شده روی غشا و ورقه آلومینیومی وجود نداشت. اما چون جدا کردن نانوالیاف از روی ورقه آلومینیومی به خاطر شکننده بودن الیاف به سختی انجام می شود ، به همین دلیل استفاده از غشا به جای ورقه آلومینیومی در کاربردهای پزشکی مناسب تر است و بازده کار افزایش پیدا میکند.

لینک کمکی