فایل PowerPoint (اسلاید ها) راهکاري جهت آسيب پذيري پروتکل هاي مورد استفاده در خانه هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) راهکاري جهت آسيب پذيري پروتکل هاي مورد استفاده در خانه هوشمند :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم پايه و فني و مهندسي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

خانه هوشمند مجموعهای است از یک سیستم پیشرفته که برای کنترل هوشمند نور ، دما ، وسایل چند رسانهای و تجهیزاتی جهت تامین امنیت خانه به کار میرود که شامل محافظت از پنجره ها ، درها و بسیاری از وسایل امنیتی دیگر میشود . خانههای هوشمند به معنای کلمه هوشمند هستند چون به صورت کاملا اتوماتیک و با استفاده از سیستمهای کامپیوتری ، بسیاری از کارهای روزمره را به صورت خودکار انجام میدهند. یکی از آسیبپذیرترین نقاط در شبکههای کامپیوتری کانالهای ارتباطی هستند ، کانالهای ارتباطی قابل شنود ، قابل دستکاری و قابل تحول هستند به عبارتی این کانالها به تنهایی ظرفیت آن را دارند که مثلث امنیت یک شبکه را به چالش بکشند یکی از کارهایی که باید توسط هر کارشناس امنیتی صورت گیرد ، این است که بتواند کانالهای ارتباطی را امن کند ، این ایمنسازی با رمزنگاری اطلاعات ، قبل از قرار گرفتن آنها بر روی کانالهای ارتباط (در لایه پیوند داده) صورت می- گیرد .در این مقاله به بررسی و مقایسهی تکنولوژیهای ارتباطی خانه هوشمند و میانافزارها و تکنولوژیهای به کاررفته برای ایجاد همکاری در میان سیستمهای خانه هوشمند پرداختهایم و یک راهکار در مورد مهندسی معکوس پارامترهای رادیویی مورد نیاز ، ارایه شده است . بر اساس یک فرستنده گیرنده مناسب ، یک راهکار کلی در مورد تحلیل امنیتی ارتباطات بیسیم در سیستمهای اتوماسیون خانگی و تهدیدهای بالقوه و حملهها ارایه شده است . هر دو راهکار در یک پیکربندی آزمون کوچکی از یک سیستم اتوماسیون خانههای بیسیم مدرن نشان داده است

لینک کمکی