فایل PowerPoint (اسلاید ها) روشي براي ادغام و يکپارچهسازي دادههاي حجيم در تجارت الکترونيک با استفاده از پلت فرم هدوپ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) روشي براي ادغام و يکپارچهسازي دادههاي حجيم در تجارت الکترونيک با استفاده از پلت فرم هدوپ :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم پايه و فني و مهندسي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

منابع داده اغلب فقط داده های جاری را ذخیره سازی می نمایند و داده های تاریخی را در خود نگهداری نمی کنند . همچنین تصمیم گیری در شرکت های تجاری نیازمند یک دید یکپارچه از همه داده های سازمانی، شامل اطلاعات تاریخی می باشد . یک پایگاه داده تحلیلی از اطلاعات جمع آوریشده از منابع متعدد میباشد که تحت یک شمای یکپارچه در یک سایت ذخیره شده اند، تا حد زیادی انجام پرس و جو را ساده می کند و همچنین امکان مطالعه در خصوص رویه های تاریخی را نیز فراهم می سازد و نیز بار پرس و جو برایپشتیبانی از تصمیم را از روی سیستم های پردازش تراکنش برمی دارد. از آنجایی که مجموعه داده مورد استفاده در این پژوهش جزء دادههای بزرگ میباشد، پیاده سازی روش پیشنهادی برای یکپارچه سازی و ادغام دادهها و ایجاد پایگاه داده تحلیلی با استفاده از ابزار هدوپ و در سه مرحله نگاشت کاهش(پاکسازی، تعیین کلید خارجی و ادغام دادهها با شمای ستارهای) انجام میپذیرد. برای ارزیابی – روش پیشنهادی در بستر هدوپ از فاکتور حجم فضای اشغال شده جهت ادغام دادهها استفاده شده که در مقایسه با روش پایهعملکرد مورد قبولی را داشته است

لینک کمکی