فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدلسازي حذف فلز سنگين سرب از پساب با استفاده از نانو جاذب به وسيله شبکه هاي عصبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدلسازي حذف فلز سنگين سرب از پساب با استفاده از نانو جاذب به وسيله شبکه هاي عصبي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم پايه و فني و مهندسي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پساب های صنعتی بدلیل سمی بودن، یک مشکل بزرگ برای محیط زیست محسوب می شود. این آلوده کننده ها می توانند در ارگانیسمهای موجود زنده تجمع کنند و در نتیجه باعث بروز انواع بیماری ها برای انسان ها می شوند. بنابراین باید آن ها را از آب و فاضلاب حذف کرد. صنایع به دلیل استفاده از فلزات سنگین به عنوان کاتالیزور در فرآیندهای تولید محصول، روزانه مقادیر زیادی از این آلاینده ها را روانه محیط زیست می کنند. در این پژوهش مدلسازی حذف فلز سنگین سرب با استفاده از نانو جاذب توسط شبکه های عصبی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در ابتدا نانو نقره اصلاح شده با هیدرازی سنتز شد و سپس جذب سطحی کاتیون فلزات سنگین سرب از پساب مصنوعی با استفاده از نانو ذرات نقره اصلاح شده با هیدرازین مورد بررسی قرار گرفت. داده های آزمایشگاهی حاصله با شبکه های عصبی مصنوعی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. داده های دما، وزن جاذب، غلظت، زمان و pH به عنوان ورودی و داده های راندمان حذف برای فلز سرب به عنوان داده های خروجی یا تارگت انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد که این شبکه با تعداد 10 نرون پیش بینی موفقیت امیزی با ضرایب همبستگی مناسب ایجاد کرده است و موجب صرفه جویی در زمان و هزینه است.

لینک کمکی