فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدلسازي و شبيه سازي سايش ناشي از قطرات سيال و ذرات شن در چوک کاهنده فشار در چاه هاي توليد گاز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدلسازي و شبيه سازي سايش ناشي از قطرات سيال و ذرات شن در چوک کاهنده فشار در چاه هاي توليد گاز :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در صنایع نفت و گاز، چوک ها در بالای هر چاه قرار دارند. چوک ها جهت تنظیم فشار مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق، نرم افزار کامسول جهت شبیه سازی جریان سیال و سایش در چوک ها مورد استفاده قرار گرفته است. این نرم افزار در شبیه سازی پدیده های مختلفی از قبیل جریان سیال، انتقال حرارت، واکنش های شیمیایی، تعیین میزان سایش و ردیابی ذرات یا قطرات مورد استفاده قرار می گیرد. برای ساخت هندسه های مورد نظر، تمامی شرایط مرزی و لوله قبل و بعد از چوک وارد گردیدند. خواص فیزیکی سیال و شرایط اولیه اعمال گردید. مش بندی مناسب انجام پذیرفت و در نهایت بازه مورد بررسی به تعداد زیادی زیر بازه تقسیم گردید و معادلات در این زیر بازه ها حل گردیده و جواب های نهایی بدست آمد. کانتورهای سرعت، ردیابی ذرات و سایش در چوک کاهنده فشار تعیین گردید. مسیرهای با احتمال عبور بیشتر ذرات شن و یا قطرات مایع مشخص گردیدند.

لینک کمکی