فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدلسازي و شبيه سازي سايش ناشي از قطرات سيال و ذرات شن در زانويي در خطوط گازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدلسازي و شبيه سازي سايش ناشي از قطرات سيال و ذرات شن در زانويي در خطوط گازي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم پايه و فني و مهندسي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

سایش برای مدت زمان طولانی بعنوان یک منبع ایجاد مشکل در سیستم های تولید و بهره برداری هیدروکربن شناخته شده است. طبیعت متغیر فرآیند سایش امکان ارایه و توسعه بهترین توصیه جهت طراحی و بهره برداری از سیستم های تولید هیدروکربن با وجود زانویی را مشکل می سازد . بیشترین میزان سایش خوردگی در نقاطی که همراه با تغییر مسیر می باشد، اتفاق می افتد. در این مکان ها ذرات جامد یا قطرات مایع از مسیر خود منحرف گشته و با دیواره قطعه برخورد می کنند. در این تحقیق، نرم افزار کامسول جهت شبیهسازی جریان سیال و سایش در زانویی در خطوط گازی مورد استفاده قرار گرفته است. این نرم افزار در شبیه سازی پدیده های مختلفی از قبیل جریان سیال، انتقال حرارت، واکنش های شیمیایی، تعیین میزان سایش و ردیابی ذرات یا قطرات مورد استفاده قرار می گیرد. نرخ سایش در زانویی با سرعت ثابت سیال و ثابت بودن سایر پارامترها در سیستم های گازی بدلیل برخورد بیشتر ذرات با دیواره داخلی زانویی بیشتر از سیستم های نفتی می باشد. برای جریان چندفازی در زانویی بطور متوسط در زاویه 55 درجه از ورودی زانویی بیشترین میزان سایش اتفاق می افتد. البته این عدد بستگی زیادی به نوع رژیم جریان سیال دارد

لینک کمکی