فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه آزمايشگاهي تاثير دبي نانوسيال بر ضريب کلي انتقال حرارت نانوسيال اکسيد آلومينيم آب در يک –رادياتور در رژيم جريان آرام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه آزمايشگاهي تاثير دبي نانوسيال بر ضريب کلي انتقال حرارت نانوسيال اکسيد آلومينيم آب در يک –رادياتور در رژيم جريان آرام :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم پايه و فني و مهندسي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر دبی نانوسیال بر ضریب کلی انتقال حرارت (U) نانوسیال اکسید آلومینیم آب در یک – رادیاتور در رژیم جریان آرام می باشد. که در راستای ترویج فناوری نانو در کشور و برای راه گشایی جهت تفکر پژوهشی در زمینه نانوسیال و در نتیجه کاربردی کردن آن در صنایع مختلف می باشد. در صورت کاربردی شدن استفاده از نانوسیال یکی از مشکلات اصلی صنایع که انتقال حرارت ناکافی دستگاه ها و سیالات مختلف است برطرف می گردد و در مواردی میتوان با بهبود عملکرد حرارتی سیال ظرفیت دستگاه های موجود را افزایش داد که این خود منجر به افزایش ظرفیت واحد عملیاتی میشود. برای انجام آزمایشها، سامانه خنک کننده اتومبیل شبیه سازی شد. با افزایش غلظت از صفر درصد حجمی آب تا 0/65 درصد حجمی، ضریب انتقال حرارت کلی نانوسیال افزایش داشته است. به طوری که در غلظت 0/65 درصد حجمی و دبی0/5 m(3)/hr نانوسیال مقدار ضریب انتقال حرارت به بیشترین مقدار که برابر با W/m(2)K 90 است می رسد. ولی همین ضریب در دبی نانوسیال 0/2 m(2) /hr برابر با W/m(2)K 80 است و با افزایش دبی نانوسیال و غلظت آن به حداکثر مقدار خود تقریبا 23 درصد افزایش در ضریب انتقال حرارت کلی نسبت به حالت اولیه مشاهده شد

لینک کمکی