فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه آزمايشگاهي تاثير دبي هوا بر ضريب کلي انتقال حرارت نانوسيال اکسيد آلومينيم – آب در رادياتور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه آزمايشگاهي تاثير دبي هوا بر ضريب کلي انتقال حرارت نانوسيال اکسيد آلومينيم – آب در رادياتور :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

بدون شک علم انتقال گرما یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین علوم مهندسی است که با توجه به مسایل بحران انرژی و لزوم صرفه جویی در مصرف سوخت، اهمیت آن چندین برابر میشود. علاوه بر آن افزایش قیمت سوخت های فسیلی و خطر به پایان رسیدن این نوع منابع انرژی نیز نگرانی صاحبان صنایع را مضاعف کرده است. در این مسیر یافتن راهکار هایی مفید که بتواند موجب کاهش مصرف انرژی شود، ارزشمند و قابل تحسین است. در این پژوهش مطالعه آزمایشگاهی تاثیر دبی هوا بر ضریب کلی انتقال حرارت نانوسیال پایدار شده اکسید آلومینیم آب Al2O3-Water در رژیم جریان آرام در یک رادیاتور صورت گرفته است. برای انجام آزمایشها، سامانه خنک کننده اتومبیل شبیه سازی شد. نتایج نشان میدهد که با افزایش سرعت هوا و نانوسیال، ضریب انتقال حرارت کلی افزایش پیدا میکند، اما با افزایش دمای نانوسیال ورودی، ضریب انتقال حرارت کلی کاهش پیدا میکند. ضمنا استفاده از نانوسیال با غلظت 0/65 درصد حجمی ضریب انتقال حرارت کلی را تا 13 درصد و نرخ انتقال حرارت را تا 11/5 درصد نسبت به آب خالص افزایش میدهد

لینک کمکی