فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه تجربي لوله حرارتي ضرباني با پره داخلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه تجربي لوله حرارتي ضرباني با پره داخلي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این پژوهش مقاومت حرارتی لوله حرارتی ضربانی با پره داخلی را به صورت تجربی مطالعه نموده، برای این منظور یک لوله حرارتی ضرربانی تک حلقه به صورت حلقه بسته، با قطر داخلی 4 میلیمبر و سیال عامل آب مقطر، از نظر موقعیت قرار گیری پره ها مورد آزمایش قرار گرفته و با حالت بدون پره مقایسه گردیده است. آزمایش ها را در توان های 10 الی 100 وات در نسب ت پرشدگی 50 درصد انجام داده و مقاومت حرارتی لوله حرارتی ضربانی را برای قرار گیری پره ها در سه موقعیت اواپراتور، کندانسور و اواپراتور- کندانسور مورد بررسی قرار داده. نبایج نشان داد که استفاده از پره می تواند مقاومت حرارتی لوله حرارتی ضرربانی را تا 15 درصد کاهش دهد، همچنین بهترین محل قرار گیری پره به ترتیب در اواپراتور و اواپراتور-کندانسور می باشد. و قرار دادن پره در کندانسور به تنهای تاثیر چشمگیری در مقاومت حرارتی ندارد.

لینک کمکی