فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه و بررسي نصب توربين بادي شناور (فراساحلي) محور افقي چند مگاواتي در شرايط حضورجابه جايي بر اساس امواج دريا جهت دستيابي به انرژي هاي پاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه و بررسي نصب توربين بادي شناور (فراساحلي) محور افقي چند مگاواتي در شرايط حضورجابه جايي بر اساس امواج دريا جهت دستيابي به انرژي هاي پاک :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

با توجه به نیاز دنیا در جهت حذف و یا کاهش سوختهای فسیلی از چرخه تولید انرژی به دلیل پیامدهایی همچون گرمای زمین و آلودگی محیط زیست و امکان استفاده از انرژی های پاک با توجه به شرایط محیطی ر هر کشور لازم است تحقیقات در مورد انرژی های پاک و تجدیدپذیر همچون انرژی خورشیدی، انرژی باد بیشتر و بهتری انجام گردد، با افزایش و گسترش تولید انرژی از انرژی باد با توجه به شرایط محیطی، مصارف بالای انرژی در صنعت به دلیل در حال توسعه بودن کشور بسیار مسیله اساسی و با اهمیت است، لذا در این مقاله به مطالعه و بررسی پیشینه انرژی باد یکی از قدیمی ترین پاک ترین و بی هزینه ترین انرژی هایی که بشر از آن استفاده کرده، انواع توربینهای بادی محور عمودی و محور افقی و همچنین بزرگترین توربینهای بادی محور افقی چند مگاواتی زمینی و فراساحلی Offshore موجود دنیا، مقادیر استفاده از این نوع انرژی و نیز توان تولید انرزی در توربینهای بادی با توجه به اهمیت و ارزشمند بودن آن پرداخته شدهاست که این محاسبات براساس اطلس بادها و جهت آن شدت امواج و پیکها، در طول سال، فشار و چگالی توان تولیدی توربینهای بادی در زمین و دریا مورد بررسی قرار گرفته است که نشان دهنده تولید توان و انرژی بیشتر در دریا با سرعت برابر نسبت به سطح زمین می باشد.

لینک کمکی