فایل PowerPoint (اسلاید ها) معرفي و بررسي کمانش ستون ها با مقطع مختلط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) معرفي و بررسي کمانش ستون ها با مقطع مختلط :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم پايه و فني و مهندسي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

ستون ها با مقطع مختلط (به این نوع از ستون ها، ستون های مرکب و یا کامپوزیت نیز گفته گفته می شود ( ترکیبی از دو فرم شناخته شده ی سازه ایی هستند: سازه های فولای و سازه های بتنی. این نوع از ستون ها با ترکیب خواص بتن و فولاد باعث گشایش بزرگی در طراحی سازه های بلند مرتبه و اقتصادی شدند. به طور مشخص ستون های با مقطع مختلط بتن – فولاد بعد از پیدایش .[ سازه های فولادی و بتنی به وجود آمدند و در نتیجه روابط طراحی آن ها ترکیبی از روابط طراحی سازه های فولادی و بتنی استیکی از مهم ترین عوامل در ظرفیت باربری ستون ها، کمانش آن ها می باشد. به طوریکه ظرفیت باربری ستو ن ها با کمانش رابطه عکس دارند. در ستون های با مقطع مختلط کمانش از اهمیت ویژه ایی برخوردار است به طوریکه روش طراحی این ستون ها بر اساس کمانش آن ها می باشد. کمانش در این ستون ها به دو صورت کمانش کلی و کمانش موضعی خود را نشان م یدهند[ 2]. در این مقاله سعی شده است ابتدا به طور مختصر انواع ستون های با مقطع مختلط معرفی شوند و سپس با بهره گیری از آیین نامه های معتبر بین.[ المللی به بررسی کمانش و روابط مربوط به آن پرداخته میشود

لینک کمکی