فایل PowerPoint (اسلاید ها) سيري جديد به نقوش هندسي در معماري اسلامي ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) سيري جديد به نقوش هندسي در معماري اسلامي ايراني :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

هویت اسلامی ایرانی یکی از مهم ترین مولفه های در معماری - می باشد. هنرمند اسلامی که به دنبال معنی دادن به حیات و توجیه زندگی هدف دار خود است، در بیان تجسم توحید، هندسه را که با قیود اعتقادی خود سازگار است، برگزیده و به مدد آن نقش های زیبایی را خلق می نماید. نمونه های بسیاری وجود دارد که نشانگر نقش هندسه معماری هنرهای اسلامی است. در معماری اسلامی هر عدد بنابر ارتباط نزدیکی که با اشکال هندسی دارد، هویتی دارد، به عنوان مثال عدد چهار که با مربع بستگی دارد، نمودار پایداری است.در این پژوهش، شرح و تفسیر اصول معماری اسلامی و نقوش هندسی در معماری با ارایه چندین نمونه مورد مطالعه پرداخته میشود

لینک کمکی