فایل PowerPoint (اسلاید ها) شناخت عوامل تاثيرگذار در فرايند آموزش رشته گريم(مطالعه موردي: دانشگاه علمي کاربردي و آموزشگاههاي آزاد سازمان فني و حرفه اي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) شناخت عوامل تاثيرگذار در فرايند آموزش رشته گريم(مطالعه موردي: دانشگاه علمي کاربردي و آموزشگاههاي آزاد سازمان فني و حرفه اي) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي هنر، معماري و کاربردها

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هنر گریم که در حیطه هنرهای نمایشی و صنعت سینما در دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته، به تازگی به عنوان رشته ای دانشگاهی مطرح شده است. دانشگاه جامع علمی کاربردی و سازمان فنی و حرفه ای از پیشگامان ارایه این گرایش هنری در آموزش - عالی ایران هستند. قسمت بزرگی از کیفیت برقراری ارتباط مخاطب با بازیگر مربوط به چهرهپردازی و مقبولیت آن از دید مخاطب است. توانمندی چهرهپرداز در حصول به ویژگیهای لازم در چهره شخصیت مورد نظر بسیار مهم است. این توانمندی ناشی ازآموزشهای علمی و تجربههای عملی چهرهپرداز است. لذا شناخت عوامل تاثیرگذار در فرآیند آموزش این گرایش بسیار حایز اهمیت است.هدف از انجام این پژوهش، بررسی و مقایسه فرآیند آموزش دانشجویان و هنرجویان رشته هنر، گرایش گریم در دانشگاه علمی کاربردی و آموزشگاههای آزاد سازمان فنی و حرفه ای به جهت شناخت عوامل موثر بر آن است. لذا فرآیند آموزش گریم در این دو سازمان آموزشی تشریح و ویژگیهای آن مورد بازشناسی قرار گرفت. روش تحقیق در این پژوهش، روش مطالعه توصیفی مقایسهای - بوده و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) صورت گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشانداد که عواملی همچون سابقه کار تخصصی، سطح تحصیلات و دانش اساتید، عدم تعامل اساتید با یکدیگر (فرهنگ کار)، حقوق و مزایای اساتید، ابزارهای آموزشی (منابع، مواد و تجهیزات) و سطح دانش مرتبط دانشجویان از عوامل تاثیرگذار بر فرآیند آموزش دانشجویان این رشته در دانشگاه جامع علمی کاربردی و آموزشگاههای آزاد سازمان فنی و حرفه ای است

لینک کمکی