فایل PowerPoint (اسلاید ها) شناخت و بررسي مفاهيم مشترک ميانهنر موسيقي و معماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) شناخت و بررسي مفاهيم مشترک ميانهنر موسيقي و معماري :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

موسیقی تجسم دهنده اندیشه های آدمی است . موسیقی برای ما هنری است که قبل از تمام هنرها میان هوش و ذکاوت مجرد آدمی و پدیده های محسوس آن الفت و هماهنگی برقرار کرده است . یعنی تا آن مایه از عظمت خود کاسته است که بتواند در محدوده اندیشه انسان بگنجد . در این مسیر معماری نیز می تواند در ارتباطی تنگاتنگ و هماهنگ با موسیقی، به کمک انسان آمده و با تقویت روحیات و احساسات شنیداری و دیداری انسان و با بالا بردن سطح ادراک و شعور و معرفت هنری، راه را برای پیشرفت و تعالی هنری انسان امروزی هموارتر کند. پژوهش حاضر بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. با شناخت مفاهیم و مبانی مشترک در تعاریف در مقوله معماری و موسیقی بر اساس متون پرداخته و در نهایت به یک سری مفاهیم مشترک در باب این دو مقوله دست یافته است که به عنوان مفاهیم پیونده دهتده معماری موسیقی می توان از آنها بهره جست.

لینک کمکی