فایل PowerPoint (اسلاید ها) شناسايي و رتبه بندي مشکلات بافندگان فرش دستباف کاشان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) شناسايي و رتبه بندي مشکلات بافندگان فرش دستباف کاشان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

فرش دست بافت یک هنر منحصر به فرد است که از گذشته های دور از تمدن ایران به یادگار مانده است حفظ و حراست از این صنعت ملی به ارایه راهکارها و اقدامات موثر برای توسعه نیازمند است گرایش افراد به این حرفه نیازمند شناسایی و برطرف شدن موانع پیش روی بافندگان خواهد بود در نپژوهش پیش رو با استفاده از خبرگان، مشکلات بافندگی شناسایی گردید سپس از جامعه بافندگان فرش دستبافت شهرستان کاشان با کمک پرسشنامه مقایسات زوجی، مشکلات رتبه بندی گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که از بین 6 مشکل عمده موجود بر سر راه بافندگان دست مزد پایین و دردهای مفاصل حاصل از کار بافندگی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است و نبود بیمه و مشکلات ناشی از آلودگی مواد مصرفی در رده های بعدی موانع پیش روی گرایش افراد به بافندگی است حمایتهای دولتی از بافندگی برای افزایش دستمزد عادلانه با توجه به سختی کار می تواند بر توسعه و رشد این صنعت مولد اثر گذار باشد.

لینک کمکی