فایل PowerPoint (اسلاید ها) طراحي فرهنگسرا در بافت تاريخي بر اساس اصول پايداري و تاکيد بر معماري زمينه گرا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) طراحي فرهنگسرا در بافت تاريخي بر اساس اصول پايداري و تاکيد بر معماري زمينه گرا :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي هنر، معماري و کاربردها

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

این مقاله به صورت کاربردی ایجاد یک مجموعه فرهنگی هنری مبتنی بر اصول و معیارهای معماری پایدار با تاکید بر – زمینه گرایی در بافت تاریخی محله آخوند شهرستان قزوین و احیاء سایت پیرامون مد نظر قرار می دهد. ساخت فرهنگسرا با ایجاد کاربری فرهنگی و احیاءسایت اطرافش ، به نوعی باعث ادغام و هضم میراث تاریخی در جواراین فضای عمومی می شود ،وضمن حفظ هویت محله و تاریخ آن به ادامه حیات و پیوستگی کالبدی و ذهنی از قدیم به اکنون و از اکنون به آینده می انجامد.این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی با جمع آوری اطلاعات و اسناد تاریخی مرتبط با سایت سعی در شناخت ویژگی - های تاریخی کرده و همچنین متغیر های زمینه گرا شامل شاخص های در نظر گرفته شده در طراحی ابنیه سنتی این اقلیم را مورد مطالعه قرار داده و به تجزیه و تحلیل اصول معماری پایدار در سایت مورد نظر می پردازد،و نتیجه می گیرد با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های اقلیمی سایت و شاخص های در نظر گرفته شده در یک طراحی سنتی می توان به طراحی معماری پایدار برای یک مجموعه ی فرهنگی دست یافت و ساماندهی اطراف سایت به احیاءبافت مورد نظرو اصول پایداری می انجامد

لینک کمکی