فایل PowerPoint (اسلاید ها) طراحي فضاي آرامستان با تطبيق ديدگاه مرگ آگاهي اسلامي و اگزيستانسياليستي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) طراحي فضاي آرامستان با تطبيق ديدگاه مرگ آگاهي اسلامي و اگزيستانسياليستي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي هنر، معماري و کاربردها

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

نگاهی بر طراحی آرامستان در شهرهای امروز حاکی از نابسمانی در هم ریختگی کالبدی و فقدان تعریفی جامع و مشخص در سازماندهی فضایی ان می باشد از یک سو آرامستانها از جمله فضاهای شهری اند که انسان درآن خود را حد فاصل دو دنیای زندگی و مرگ می بیند از این رو طراحی فضایی هوشمندانه با هدف مکانی برای تفکر و تعمق و نه ترس و وحشت ضروری به نظر می رسد از سوی دیگر مرگ در نگاه عرفان اسلامی نابودی و فنا نیست بلکه گامی به مرحله کاملتر زندگی و آغاز حیاتی دوباره است طراحی فضای آرامستان های کنونی با وجود تاکید فرهنگ اسلامی به زیارت اهل قبور و مرگ آگاهی و عدم ترس از مرگ بسیار نامناسب است و تصور منفی و ترس از این فضا را دو چندان کرده است از این رو مهمترین هدفی که جهت نگارش این مقاله متصور است برنامه ریزی برای طراحی بهینه آرامستان ها با رویکرد مرگ آگاهی و عدم ترس از مرگ و در نهایت تغییر دیدگاه عموم نسبت به این فضای شهری است هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که آیا می توان با وجود تغیر شکل زندگی و فاصله گرفتن انسان کنونی از مقوله مرگ فضایی معمارانه با سبکی خاص بیانگر اندیشه مرگ آگاهی طراحی نمود که منجر به تغییر دیدگاه انسان نسبت به موضوع مرگ گردد و آیا شناخت و جذابیت این فضا می تواند آن چنان باشد که مکانی جهت بازدید دایم بازماندگان گردد

لینک کمکی