فایل PowerPoint (اسلاید ها) طراحي و مدلسازي موزه باتکيه بر هنرهاي مدرن از ديدگاه چند رسانه ايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) طراحي و مدلسازي موزه باتکيه بر هنرهاي مدرن از ديدگاه چند رسانه ايي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي هنر، معماري و کاربردها

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

امروزه ظهور فناوریهای نوین در عصر اطلاعات و ارتباطات، بهره گیری از علوم مختلف رادستخوش تغییر و تحول اساسی کرده است. شناخت صحیح و دقیق این پدیده ها و تلاش در جهت بومی سازی آنها و به کارگیری بهینه و مناسب آن در اشاعه اطلاعات و دانش به ویژه در ارایه هنر اصیل ایرانی و اسلامی موجب بالندگی هرچه بیشتر هنر و پیشرفت در این زمینه می شود به همین خاطر کاربرد چند رسانه ای با هدف نظام مند کردن اشاعه فعالیتهای هنر با به کارگیری فن آوری های جدید اطلاعات و ارتباطات در نظام هنری بسیار مهم و تاثیرگذار خواهد بود و از آنجایی که براساس اساسنامه شورای بین المللی موزه ها، موزه جایی است که به منظور حفظ و بررسی و گسترش مجموعه های هنری تاریخی علمی و فنی غیره از راه های گوناگون به ویژه با نمایش آنها برای همگان در جهت بهره مندی و آموزش بر پا می شود، می تواند به عنوان مکانی برای حفظ اثار هنر مدرن با توجه به فناوری های نوین در زمینه ی چندرسانه ها، باشد به خصوص در شهری مانند تهران که کمبود موزه هنرهای مدرن در آن احساس می شود ضروری به نظر می رسد به همین خاطر در این پژوهش بر آن شدیم تا موزه هنرهای مدرن تهران با تاکید بر فن آوری های چند رسانه ای را طراحی نماییم. لذا مسیله اصلی این پژوهش این است که چگونه می توان برای طراحی موزه هنرهای مدرن در تهران از فن آوری های چند رسانه ای بهره جست در این خصوص با مراجعه به اسناد و کتب و گردآوری اطلاعات در زمینه طراحی موزه هنرهای مدرن و شناخت هنرهای چند رسانه ای و کاربرد آن پرداخته و سپس به بررسی نمونه های موردی واجد ارزش پرداختیم. در ادامه دیدگاه اندیشمندان در رابطه با طراحی هنرهای مدرن بررسی گردیده و اصول و معیارهای لازم برای طراحی استخراج گردید و از این ویژگی ها و اصول و معیارها در طراحی موزه هنرهای مدرن با تاکید بر چند رسانه ای در اراضی عباس آباد استفاده گردید.

لینک کمکی