فایل PowerPoint (اسلاید ها) فن امروز و هنر ديروزرسانه عکاسي ابزاري براي ارتقاي هنرهاي سنتي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) فن امروز و هنر ديروزرسانه عکاسي ابزاري براي ارتقاي هنرهاي سنتي ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي هنر، معماري و کاربردها

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هنرهایسنتی، هنرها و صنایع بدیعی است که جوهر آن برگرفته از مبدا وحیانی و دارای صورتی متناسب با آن گوهر است و تاسیس آن به نحوی با اولیای دین و یا تجلیات باطنی هنرمندان مربوط میشود. اما نکته اینجاست که ما به عنوان میراث داران این هنرها تا چه اندازه در جهت حفظ، اعتلا و نوآوری در آنها تلاش میکنیم و اینکه آیا امروز هنرهای سنتی ایران همان جایگا سابق را میان مخاطبان دارند یا در عرصه رقابت با سایر هنرها در حال رنگ باختن هستند به نظر میرسد در دنیای کنونی شاید نتوان با همان ابزار قدیمی و شیو های سنتی به خلق آثار هنری پرداخت، به همین جهت برای معرفی نوآورانه این آثار نیازمند ابزاری جدید و همگام با جهان امروز هستیم، یکی از موثرترین این ابزارهای ارتباطی، عکس است. عکس، بر اساس الگویی که متکی به دو شاخص زمان و مکان است میتواند به شیو ای نوین پاسخگوی مناسبی برای ذایقه مخاطبان امروز باشد.مهمترین نتیجهای که در این پژوهش بدان به آن دست خواهیم یافت، این است که اگر به عکاسی به عنوان یک زبان بیانی بنگریم، میتوان آن را ابزاری توانمند در نظر گرفت که پتانسیل درونی مناسبی برای ارتقای جایگا هنرهای گوناگون در جهان امروز دارد.

لینک کمکی