فایل PowerPoint (اسلاید ها) فن شناسي لايههاي آستر و بستر در نقاشيهاي ديواري آرامگاه قطب الدين حيدر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) فن شناسي لايههاي آستر و بستر در نقاشيهاي ديواري آرامگاه قطب الدين حيدر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي هنر، معماري و کاربردها

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

آرامگاه قطبالدین حیدر در شهرستان تربت حیدریه و در استان خراسان رضوی واقع شده است این آرامگاه مربوط به دوران صفویه و دارای تزیینات معماری و عناصر تزیینی مختلفی از جمله نقاشی دیواری است. در این راستا با استفاده از آنالیزهای دستگاهی به فنشناسی و بررسی ساختار لایههای نقاشی به خصوص لایههای آستر و بستر پرداخته شد. با توجه به تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی، بلورهای ژیپس در هر دو لایه شناسایی شدند که یک بافت متراکم و نامنظم از بلورهای ژیپس را نشان میدهد و بیانگر ساخت ملاچ گچ به صورت تیز با میزان آب مناسب است همچنین با استفاده از آنالیز دستگاهی پراش پرتو ایکس به شناسایی فازهای موجود در لایه آستر و بستر پرداخته شد که نتایج به دست آمده وجود درصد بالای فاز ژیپس به همراه مقدار کمی ناخالصی را نشان میدهد

لینک کمکی