فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير اعلام سود بر بازده سهام و خطر سيستماتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير اعلام سود بر بازده سهام و خطر سيستماتيک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

شرکت هایی که برای گزارش دهی درآمد برنامه ریزی می کنند بازده سالیانه ی غیرطبیعی را تجربه می کنند. هدف ما توضیحی بر اساس ریسک برای این پدیده می باشد. که به موجب آن سرمایه گذاران از اعلامیه ها اطلاعات شرکت ها برای تعدیل انتظارات خود استفاده میکنند. اما آنها این کار را به صورت ناقص انجام می دهند. در نتیجه تغییرات حول زمان اعلام سود جمع شده و شرکت هایی که اطلاعاتشان را علنی می سازند به صورت خاصی ریسک پذیر شوند. همسو با فرضیه ی ما، سود و عواید اعلام کنندگان می تواند درآمد کل را پیش بینی کند. نتیجه ارایه در تمامی سهام ها مشابه است و اعلام زود هنگام به سود بیشتر می انجامد. نتیجه شرکت هایی که اطلاعات را ارایه نمی دهند نیز در طول زمان مطالعه وهم در تمامی شرکت های مورد مطالعه ما مطابقت دارد.

لینک کمکی