فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير مديريت دانش بر هوشمندي کسب وکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير مديريت دانش بر هوشمندي کسب وکار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف این رساله بررسی رابطه دانش مدیریت و هوشمندی کسب و کار می باشد. باتوجه به اینکه نوعی ابهام در مورد ارتباط بین مدیریت دانش و تجارت کسب و کار موجوداست، این مقاله به ارایه تجزیه و تحلیل کامل از شباهت وتفاوت بین هوش کسب و کار (BI) و مدیریت دانش (KM) وایجاد یک چارچوبی یکپارچه برای ارتباط دوطرفه می پردازد.امروزه مدیریت دانش به عنوان یک موضوع مهم و حیاتی درسازمان مطرح شده است. سازمانها بر این باورند که به کارگیری سیستم های مدیریت دانش می تواند به برتری بلند مدت خود در عرصه های رقابتی ادامه دهد. صاحبنظران مدیریت سازمانی به این نکته اشاره دارند که اگر سازمانی به راحتی نتواند شکل صحیحی از سیستم های مدیریت دانش را در جایگاه مناسب خود به کار برد، در عرصه های رقابتی جهانی با مشکل مواجه خواهد شد. با توجه به این مباحث، در این مقاله سعی داریم به منابع وهوشندی کسب وکارمدیریت دانش در هزاره سوم بپردازیم

لینک کمکی