فایل PowerPoint (اسلاید ها) رتبه بندي شاخص هاي ارزيابي عملکرد مديران خلاق با استفاده از روش تاپسيس فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رتبه بندي شاخص هاي ارزيابي عملکرد مديران خلاق با استفاده از روش تاپسيس فازي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي اقتصاد خلاق

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی نظام ارزشیابی مدیران خلاق از دید مدیران و کارکنان با تاکید بر شاخص های کارکردی، فرآیندی و رفتاری انجام گرفته است. نمونه مورد نظر در این پژوهش تعداد 30 نفر از مدیران خلاق اند که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار پژوهش پرسشنامه، بترتیب جهت رتبه بندی شاخصهای ارزیابی عملکرد، شاخصهای فرعی و زیر شاخصهای آن می باشد که جهت سهولت کار در یک پرسشنامه جمع آوری و در اختیار خبرگان قرار گرفت. پرسشنامه ارزشیابی بر اساس مقیاس هفت درجه ای لیکرت طرح ریزی گردید.یافته ها نشان داد که ایجاد تفکر سیستمی در بخش مهارت تصمیم گیری مهم ترین و پاداش کارکنان در بخش منابع انسانی کم اهمیت ترین شاخص می باشد

لینک کمکی