فایل PowerPoint (اسلاید ها) رتبه بندي عوامل تاثير گذار در ايجاد مطالبات معوق اقتصادي موسسات مالي با استفاده از تکنيک MCDM و ارايه راهکار خلاقانه مطالعه موردي بانک مسکن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رتبه بندي عوامل تاثير گذار در ايجاد مطالبات معوق اقتصادي موسسات مالي با استفاده از تکنيک MCDM و ارايه راهکار خلاقانه مطالعه موردي بانک مسکن :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

مطالبات معوق بانک ها و رشد نگران کننده آن طی سال های اخیر، به یکی از چالش های نظام بانکی و اقتصاد کشور تبدیل شده است که لزوم اتخاذ تدابیر فوری و در عین حال اساسی را برای ریشه کنی این پدیده خطرناک بیش از پیش ضروری می سازد. افزایش این مطالبات بر چرخه منابع و مصارف بانک ها تاثیر منفی می گذارد و همچنین موجب ایجاد نقدینگی کاذب، کاهش ارزش پولی مالی، ضایع شدن حقوق صاحبان سهام بانک ها و بنگاه های پولی و غیره می شود. در حال حاضر نظام بانکداری کشور با معضلی جدی در این زمینه روبه رو است و لزوم جلوگیری از پیشرفت وضعیت فعلی، خروج از آن و ریشه یابی دلایل شکل گیری آن برای پیشگیری، بسیار ضروری است. در این پژوهش با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و همچنین مشاهدات میدانی به دسته بندی دلایل ایجاد مطالبات غیرجاری در بانک ها پرداخته می شود. نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی بیانگر این مطلب است که دلیل عمده شکل گیری معوقات بانکی به ترتیب، عوامل بانکی (مدیریتی)، عوامل فرابانکی (محیطی) و نهایتا عوامل قانونی می باشد. در انتهای این پژوهش راه کارهایی برای پیش گیری از هر یک از این عوامل اصلی بیان گردیده است.

لینک کمکی