فایل PowerPoint (اسلاید ها) شناسايي فاکتورهاي موثر بر مديريت خلاقانه ارتباط با مشتري در اقتصاد با استفاده از BSC

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) شناسايي فاکتورهاي موثر بر مديريت خلاقانه ارتباط با مشتري در اقتصاد با استفاده از BSC :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي اقتصاد خلاق

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این مقاله ، مدیریت خلاقانه ارتباط با مشتری راهبردی است که به کمک فناوری به اجرا درآمده است، در هر یک از ابعاد کارت امتیاز متوازن سه معیار شناسایی شده است که بر این اساس مهمترین فاکتورها افزایش سودآوری، رضایت مشتری، توانمندسازی پرسنل و اکتساب مشتری هستند. در نهایت شرکت می تواند با توجه به رتبه بندی بدست آمده در جهت بهبود خلاقانه، مهمترین فاکتورها اقدام نماید. همچنین در بعد مشتری فاکتور رضایت مشتری دارای بیشترین وزن است، در بعد فرآیندهای داخلی فاکتورهای بهبود مسیولیت و بهبود اطلاعات تماس دارای بیشترین وزن است، در بعد مالی فاکتور افزایش سود آوری دارای بیشترین وزن است و در بعد رشد و بهبود فاکتور توانمندسازی پرسنل دارای بیشترین وزن است. بهره بردارن با توجه به نتایح این تحقیق می توانند نسبت به افزایش مهمترین فاکتورها اقدام نمایند

لینک کمکی