فایل PowerPoint (اسلاید ها) طراحي يک محرک مغناطيس دايم جديد براي کليد قدرت خلا سطح فشار متوسط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) طراحي يک محرک مغناطيس دايم جديد براي کليد قدرت خلا سطح فشار متوسط :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این مقاله یک محرک مغناطیسی جدید برای کلید قدرت خلا ارایه می شود. این محرک مغناطیسی ساختار دوپایا دارد و مغناطیس های دایم مورد استفاده به گونه ای در داخل آن تعبیه شده اند که سبب شده نیروهای اتلافی در آن کاهش یابند و باعث کاهش اندازه ی ساختار محرک مغناطیسی و همچنین کاهش میزان مواد استفاده شده (بخصوص ماده ی فرومغناطیسی) گردیده است و بدین ترتیب از نظر اقتصادی نسبت به نوع متداول آن، به میزان قابل توجهی به صرفه تر شده است. همچنین عملکرد محرک مغناطیسی پیشنهادی در مقایسه با نوع متداول آن بطور قابل ملاحظه ای بهبود یافته است. به عنوان مثال، زمان باز کردن و زمان بسته شدن سریعتر شده و سرعت متوسط باز و بسته شدن کلید نیز افزایش داشته است. هر دو مشخصه ی استاتیک و دینامیک محرک مغناطیسی پیشنهادی و محرک مغناطیسی متداول توسط نرم افزار چندوجهی فیزیکی Ansys Maxwell شبیه سازی شده اند و نتایج شبیه سازی نشان می دهند که هر دو محرک قادر به برآوردن احتیاجات کلید قدرت خلا برای سطح ولتاژ مورد نظر می باشند

لینک کمکی